Mietków
Gmina na fali
Mietków
Gmina na fali
Mietków
Gmina na fali
Mietków
Gmina na fali
Mietków
Gmina na fali
Mietków
Gmina na fali
Poprzedni
Następny

Mietków -

21.11 Dzień pracownika socjalnego

„Człowiek jest wielki
nie przez to, co posiada,


Lecz przez to, kim
jest,


Nie przez to, co ma,

Lecz przez to, czym
dzieli się z innymi”

Z okazji Dnia Pracownika Socjalnego pragniemy przekazać wszystkim
Pracownikom Socjalnym serdeczne życzenia i wyrazy uznania za
wysiłek i zaangażowanie w wypełnianiu ważnej roli społecznej na
rzecz drugiego człowieka. W dniu Waszego święta życzymy Wam, aby
pomoc drugiemu człowiekowi stała się dla Was prawdziwym
spełnieniem i przyniosła satysfakcję z wykonywanej pracy. Niech
praca daje Państwu jak najwięcej satysfakcji, ludzkiej
wdzięczności przyjaźni i życzliwości oraz pomyślności w życiu
osobistym.

Wójt i Pracownicy Urzędu Gminy w Mietkowie

Dzień 21 listopada, jako Dzień Pracownika Socjalnego, został
wprowadzony nowelizacją ustawy o pomocy społecznej z 1996 roku.
Ustanowienie tego dnia przez Parlament w Polsce jest szczególnym
wyrazem uznania dla grupy zawodowej pracowników socjalnych i
pomocy społecznej.
Dlaczego właśnie ten dzień?
Ważnym wydarzeniem, poprzedzającym uchwalenie ustawy o pomocy
społecznej z 1990 roku, było legendarne dziś, spotkanie w
miejscowości Charzykowy, zorganizowane w listopadzie 1989 roku.
Było to trzydniowe spotkanie, w którym uczestniczyli delegaci
urzędów wojewódzkich ds. społecznych i zdrowia oraz zaproszeni
goście. Województw było wtedy 49.

W trakcie tego spotkania poinformowano zebranych o tym, że
powstaną w gminach ośrodki pomocy społecznej, a pomoc społeczna
zostanie odłączona od resortu zdrowia. Przybliżono też ideę
funkcjonowania ośrodków pomocy społecznej. Około 100 osób
uczestniczyło w tym legendarnym spotkaniu z ministrem Jackiem
Kuroniem i dr Joanną Staręgą-Piasek. To doniosłe wydarzenie miało
miejsce w Domu Pomocy Społecznej „Na Skarpie” w miejscowości
Charzykowy.

W innych krajach obchodzony jest Dzień Pracy Socjalnej.
Międzynarodowe Stowarzyszenie Pracowników Socjalnych w Europie od
wielu lat promowała ten dzień poprzez SWAD – Social Work Action
Day. Dzień Pracy Socjalnej od 1996 roku był tradycyjnie obchodzony
przez pracowników socjalnych w Europie w drugi wtorek listopada
każdego roku. Od 2007 roku z inicjatywy Międzynarodowego
Stowarzyszenia Pracowników Socjalnych, IFSW obchodzony jest
Światowy Dzień Pracy Socjalnej. Pierwszy raz obchodzili ten dzień
pracownicy socjalni, również w Polsce dnia 27 marca 2007.

Print Friendly, PDF & Email
Skip to content