• +48 71 31 68 113
  • urzad@mietkow.pl
Mietków
Gmina na fali
Mietków
Gmina na fali
Mietków
Gmina na fali
Mietków
Gmina na fali
Mietków
Gmina na fali
Mietków
Gmina na fali
Poprzedni
Następny

Mietków -

INFORMACJE DLA TURYSTÓW

ZBIORNIK MIETKOWSKI

 Zbiornik Mietkowski
– sztuczne jezioro o powierzchni ponad 900 ha – jest największą atrakcją
turystyczną gminy.
Duża
tafla wody i sprzyjające wiatry zapewniają dobre warunki do uprawiania sportów
wodnych (żeglarstwa, windserfingu, kitsurfingu itp.).

Mnogość i różnorodność gatunków
ryb żyjących w zbiorniku czyni go atrakcyjnym dla wędkarzy.

Ku zadowoleniu ornitologów,
upodobało go sobie także wiele unikalnych gatunków ptaków.

 

PARK KRAJOBRAZOWY

Park Krajobrazowy
„Dolina Bystrzycy” został utworzony w 1998 r. w celu zachowania i
popularyzacji walorów przyrodniczych, historycznych i krajobrazowych w
warunkach racjonalnego zagospodarowania. Obejmuje obszar o powierzchni 8570 ha,
położony na terenie gmin: Mietkow, Sobótka, Kąty Wrocławskie i Wrocław. Osią
parku jest rzeka Bystrzyca. Najcenniejsze przyrodniczo są mało zmienione
fragmenty dolin rzecznych ze starodrzewiami, wyspami, piaszczystymi łachami,
zróżnicowanymi brzegami, seriami płycizn i zagłębień oraz z porastającymi
brzegi mozaikowymi układami roślinności niskotorfowiskowej, łąkowej i leśnej.

http://dzpk.alpha.pl/pl/parki-krajobrazowe/88-park-krajobrazowy-dolina-bystrzycy.html

 

ZABYTKI

 Zespół Pałacowy w Domanicach – z
XII/XIII w., z parkiem przypałacowym z 1 poł. XVIII w.

http://dolnyslask.org/zamki/obiekty/domanice/

 

Pałac w Maniowie Małym – z poł.
XIX w., obecnie w ruinie

http://dolnyslask.org/palace/obiekty/maniowmaly/


Dwór Obronny w Mietkowie – z poł. XVI w., obecnie w ruinie

http://dolnyslask.org/palace/obiekty/mietkow/

Pałac w Milinie – z XVI/XVII w.Kościół w Borzygniewie – p.w.
św. Barbary, z 2 poł. XIII w.

Kościół w Domanicach –  p.w. św. Anny, z
2 poł. XV w.

Kościół w Maniowie Wielkim – p.w. Niepokalanego Poczęcia NMP, z poł.XIV w.

 

Kościół w Milinie – p.w. św.
Michała Archanioła, z poł. XIV w.

 

Kościół w Ujowie – p.w. św.
Jakuba Apostoła, z końca XIII w.

 

POMNIKI PRZYRODY

Dęby szypułkowe – w
Maniowie, grupa 5 dębów o obwodzie pni 270-460 cm, rosnących wzdłuż wału
powodziowego.
Cypryśnik błotny – w Wawrzeńczycach, na łące śródleśnej, o obwodzie pnia 436
cm.
Dąb szypułkowy – w Wawrzeńczycach na skraju lasu, o obwodzie pnia 580 cm.
Dąb szypułkowy – w Mietkowie , na skraju wału powodziowego, o obwodzie pnia 343
cm.
Dąb szypułkowy – w Maniowie, w pobliżu rzeki Bystrzycy, o obwodzie pnia 602 cm.

 

INSTYTUCJE KULTURY:

 Gminny Ośrodek Kultury w Mietkowie

Ul. Spółdzielcza 1, 55-081
Mietków

tel. 71 31 68 254

www.gokmietkow.pl

 

Gminna Biblioteka Publiczna

Ul. Spółdzielcza 1, 55-081
Mietków

tel. 71 31 68 112

www.gbp-mietkow.pl

 

OBIEKTY SPORTOWO-REKREACYJNE:

 Stadion Sportowy w Mietkowie

Mietków, ul.Kolejowa

Posiada boisko do piłki nożnej,
do siatkówki, do koszykówki, trybuny z ławkami na ok. 800 osób oraz plac zabaw
dla dzieci.Sala Sportowa przy Szkole Podstawowej
w Mietkowie

Mietków, ul. Kolejowa 28c, tel.
71 31 68 263

Wymiary sali 12 x 24 m; boisko
do siatkówki, koszykówki, piłki ręcznej, urządzenia do ćwiczeń i zajęć
rekreacyjnych.

 

Kompleks boisk sportowych dla
dzieci i młodzieży przy Szkole Podstawowej w Mietkowie

Mietków, ul. Kolejowa 28c, tel.
71 31 68 263

Obejmuje: 2 boiska do
koszykówki, 2 boiska do piłki nożnej, bieżnię trawiastą

 

Boiska wielofunkcyjne o twardej
nawierzchni:

Borzygniew, Chwałów, Domanice,
Maniów, Maniów Wielki, Milin, Wawrzeńczyce

 

Boiska trawiaste do piłki
nożnej:

Borzygniew, Chwałów, Domanice,
Maniów, Maniów Wielki, Milin, Proszkowice, Stróża, Ujów, Wawrzeńczyce,


INNE STRONY Z INFORMACJAMI DLA TURYSTÓW:Informacja turystyczna Lokalnej Grupy
Działania „Ślężanie”

http://www.it.slezanie.eu/mietkow/

 

Ośrodek Sportów Wodnych i
Rekreacji Powiatu Wrocławskiego w Borzygniewie

www.bosw.pl

 

Stanica Wędkarska PZW w
Borzygniewie http://www.pzw.org.pl/wroclaw/cms/9037/stanica_wedkarska__mietkow_w_borzygniewie 


Print Friendly, PDF & Email
Skip to content