Lokalizacja Gminy Mietków

inwestycjemietkow
WROSIP - serwis map

wrota_regionu

 

it_baner

Powiat Wrocławski
Portal Województwa Dolnośląskiego
Dolnośląski Urząd Wojewódzki
Powiatowy Urząd Pracy we Wrocławiu
it_baner
wrota_regionu
wrota_regionu
Czerwiec 2017
P W Ś C P S N
« Maj    
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930  

Ostatnia zmiana ustawy o ochronie przyrody wprowadza od dnia 17 czerwca br. nowe zasady wycinki drzew. Zapisy nowej ustawy nakładają na osoby fizyczne obowiązek zgłaszania do Urzędu Gminy Mietków zamiaru usunięcia drzew, których obwody pni na wysokości 5 cm przekraczają:

– 80 cm (dot. topól, wierzb, klonów jesionolistnych, klonów srebrzystych),

– 65 cm (dot. kasztanowców zwyczajnych, robinii akacjowych, platanów klonolistnych) oraz

– 50 cm (dot. pozostałych drzew). Powyższy obowiązek nie dotyczy krzewów.

Zgłoszenie musi zawierać imię i nazwisko wnioskodawcy, oznaczenie nieruchomości, z której drzewo ma być usunięte oraz rysunek albo mapkę określającą usytuowanie drzewa na nieruchomości.  W terminie 21 dni od dnia dostarczenia do Urzędu Gminy zgłoszenia, zostanie przeprowadzona wizja w terenie, po której organ ma 14 dni na ewentualne wniesienie sprzeciwu, jeżeli uzna, że drzewo nie powinno być usunięte.  Brak sprzeciwu w tym terminie oznaczać będzie tzw. milczącą zgodę na wycięcie drzewa, którego dotyczyło zgłoszenie.

Agencja Rynku Rolnego przypomina, że w dniu 25 czerwca br. w myśl przepisu § 1 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 16 lipca 2009 r. w sprawie terminów składania wniosków o przyznanie dopłaty z tytułu zużytego do siewu lub sadzenia materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany oraz terminu i sposobu wypłaty tej dopłaty (Dz. U. Nr 113 poz. 945, z późn. zm.) kończy się termin przyjmowania wniosków o dopłatę z tytułu zużytego do siewu lub sadzenia materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany mającej charakter pomocy de minimis w rolnictwie.

W związku z tym, że dzień 25 czerwca przypada w niedzielę to za ostatni dzień terminu złożenia wniosku uważa się najbliższy następny dzień powszedni, tj. poniedziałek 26 czerwca 2017 r.

Czytaj dalej DOPŁATY DO MATERIAŁU SIEWNEGO – ZBLIŻA SIĘ KONIEC TERMINU DO SKŁADANIA WNIOSKÓW!

Projekt KWALIFIKACJE DROGĄ DO ZATRUDNIENIA nr RPDS.08.02.00-IP.02-02-0112/16-00 realizuje Wyższa Szkoła Handlowa we Wrocławiu w partnerstwie z Gminą Kąty Wrocławskie, Europejskim Centrum Edukacyjno-Szkoleniowym „Vademecum” Bożena Węcka oraz Demokratyczną Unią Kobiet Klub Wrocławski  w ramach Osi Priorytetowej VIII Rynek pracy Działania 8.2 Wsparcie osób poszukujących pracy Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020.  

Jaki jest cel projektu?

Poprawa szans na zatrudnienie osób powyżej 30 roku życia, które znajdują się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy. Projekt przewidziany jest dla 130 osób.

Kto może wziąć udział w projekcie?

  • osoby mieszkające w powiatach województwa dolnośląskiego: świdnickim, dzierżoniowskim, oleśnickim, oławskim, strzelińskim, trzebnickim, wrocławskim i w mieście Wrocław,
  • kobiety i mężczyźni powyżej 30 roku życia, bezrobotni lub bierni zawodowo, o niskich kwalifikacjach (kształcenie zakończone na poziomie szkoły średniej lub zasadniczej szkoły zawodowej),
  • kobiety i mężczyźni powyżej 50 roku życia, bezrobotni lub bierni zawodowo,
  • osoby z terenów wiejskich.

Czytaj dalej Kwalifikacje drogą do zatrudnienia

Urząd Gminy Mietków przypomina, że w dniu 15 czerwca upłynie termin uiszczenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za II kwartał 2017 r. Prosimy o uregulowanie należności, co pozwoli uniknąć konieczności obciążenia kosztami upomnienia, wynoszącymi obecnie 11,60 zł. W Urzędzie Gminy Mietków w pokoju nr 23 można otrzymać gotowe druki przelewów i zasięgnąć informacji o aktualnym stanie konta dotyczącego opłaty za śmieci, ponieważ wciąż zdarzają się wpłaty w wysokości innej niż należna. W przypadku osób i podmiotów, które nie regulują w terminie należności za odbiór odpadów, będzie wszczęte postępowanie egzekucyjne w celu przymusowego ściągnięcia należności w trybie egzekucji administracyjnej, co spowoduje dodatkowe obciążenie kosztami egzekucji, zaspokajanymi w pierwszej kolejności.
Terminy wnoszenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla wszystkich nieruchomości:
– do 15 marca za I kwartał roku,
– do 15 czerwca za II kwartał roku,
– do 15 września za III kwartał roku,
– do 15 grudnia za IV kwartał roku.

Stawka opłaty śmieciowej w przypadku segregacji odpadów wynosi 9 zł za osobę miesięcznie, natomiast w przypadku braku segregacji – 15 zł za osobę miesięcznie