KOMISJE RADY GMINY

Składy Komisji Stałych

Rady Gminy Mietków

(kadencja 2018-2023)

Komisja rewizyjna

1. Paweł Wacławek – przewodniczący

2. Eugeniusz Borowski

3. Ryszard Łącz

4. Elżbieta Modrzejewska

Komisja skarg, wniosków i petycji

1. Janusz Albert – przewodniczący

2. Jan Bajserowicz

3. Wojciech Cebula

4. Bartosz Dominas

5. Bartosz Iwański

6. Genowefa Jabłońska

Komisja budżetowa

1. Ryszard Musiałek – przewodniczący

2. Janusz Albert

3. Jan Bajserowicz

4. Bartosz Iwański

5. Stanisław Łatarewicz

6. Andrzej Pietruszka

7. Robert Polański

Komisja gospodarki i mienia

1. Eugeniusz Borowski – przewodniczący

2. Jan Bajserowicz

3. Wojciech Cebula

4. Bartosz Dominas

5. Stanisław Łatarewicz

6. Ryszard Musiałek

Komisja infrastruktury społecznej

 1. Elżbieta Modrzejewska – przewodnicząca

2. Janusz Albert

3. Genowefa Jabłońska

4. Ryszard Łącz

5. Andrzej Pietruszka

6. Robert Polański

Print Friendly, PDF & Email