Ogłoszenie o złożeniu oferty w trybie art 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Mietków, dnia 11.06.2015 r. Uznając celowość realizacji zadania publicznego pn „Integracja osób starszych – Wyjazd do teatru do Wrocławia”przez Stowarzyszenie Klub Seniora „50+”, 55-081 Mietków ul. Spółdzielcza 6, na podstawie… Czytaj dalej Ogłoszenie o złożeniu oferty w trybie art 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Czytaj dalej »

.