Lokalizacja Gminy Mietków
inwestycjemietkow
WROSIP - serwis map

wrota_regionu

 

it_baner

Powiat Wrocławski
Portal Województwa Dolnośląskiego
Dolnośląski Urząd Wojewódzki
Powiatowy Urząd Pracy we Wrocławiu
it_baner
wrota_regionu
wrota_regionu
Lipiec 2015
P W Ś C P S N
« Cze   Sie »
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  

Monthly Archives: Lipiec 2015

       Mietków, 29.07.2015 r,

Bd. 6720.01.2014

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY MIETKÓW

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków

zagospodarowania przestrzennego gminy Mietków

Na podstawie art. 11 pkt 10 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 199 z późn. zm.) zawiadamiam o trzecim wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Mietków w granicach administracyjnych gminy.

Wyłożenie do publicznego wglądu projektu w/w zmiany Studium wraz z prognozą oddziaływania na środowisko odbędzie się w dniach od 6 sierpnia 2015 r. do 4 września 2015 r. w siedzibie Urzędu Gminy Mietków, ul. Kolejowa 35, 55-081 Mietków w godzinach pracy Urzędu, tj. 7.15- 15.15.

Projekt w/w zmiany Studium wraz z prognozą oddziaływania na środowisko będzie opublikowany na stronie internetowej Urzędu Gminy Mietków: www.bip.gminamietków.pl w dniach od 6 sierpnia 2015 r. 4 września 2015 r.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie zmiany Studium rozwiązaniami odbędzie się w dniu 21 sierpnia 2015 r. w siedzibie Urzędu Gminy Mietków w Sali Narad o godz. 14ºº.

Zgodnie z art. 11 pkt 11 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym osoby prawne i fizyczne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej mogą wnosić uwagi do projektu zmiany Studium. Uwagi należy składać na piśmie do Wójta Gminy Mietków z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 25 września 2015 r.

Zgodnie z art. 39. art. 46 pkt 1 oraz art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (t. j. Dz. U. z 2013 r., poz. 1235 z późn. zm.) w/w projekt zmiany Studium podlega strategicznej ocenie oddziaływania na środowisko, z zapewnieniem możliwości udziału społeczeństwa w okresie wyłożenia do publicznego wglądu, o którym mowa wcześniej. Wnioski i uwagi w postępowaniu w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, stosownie do przepisu art. 54 ust. 3 ustawy o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, należy składać w formie pisemnej lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres e – mail: urzad@gminamietkow.pl lub ustnie do protokołu, z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do 25 września 2015 r. w Urzędzie Gminy Mietków, ul. Kolejowa 35, 55 – 081 Mietków lub na jej adres.

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag jest Wójt Gminy Mietków.
Wójt Gminy Mietków  /-/

1. Kierunki zagospodarowania przestrzennego.
2. Uwarunkowania.
3. Prognoza skutków 2015.
4. Tekst studium.

W imieniu organizatorów: Sołtysa i rady Sołeckiej, GBP w Mietkowie, PZW Koło nr 11, KGW i OSP Mietków, KS GZ LZS “Wspólni” w Mietkowie oraz GOK serdecznie zapraszamy już w te niedzielę na letni piknik rodzinny na boisku i nad wodą w Mietkowie. W programie międzi innymi zawody wędkarskie, turniej piłki siatkowej, animacje dla dzieci, koncerty oraz zabawa taneczna.
Zapraszamy:)

mietkowisko2015

To data nieprzypadkowa, bo 24 lipca 1919 roku powołana została Polska Policja Państwowa.
Policjanci obchodzą swoje święto od 1995 roku.  Dla funkcjonariuszy nie jest to dzień wolny od pracy.
Wszystkim stróżom prawa składamy najserdeczniejsze życzenia wszelkiej pomyślności oraz wytrwałości w ciężkiej i niebezpiecznej pracy, satysfakcji z wypełniania codziennych obowiązków oraz sukcesów w realizacji planów zawodowych. Łączymy również serdeczne życzenia zdrowia i wszystkiego najlepszego w życiu osobistym.
Przypominamy, że w Gminie Mietków od niedawna funkcję dzielnicowego pełni:
sierż. szt. Mariusz Auguścik
nr tel. 71 31 66 507
Jednostka: KP w KĄTACH WROCŁAWSKICH
Adres: 55 – 080 Kąty Wrocławskie, ul. 1- go Maja 16

policja