Ogłoszenie o złożeniu oferty w trybie art 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Mietków, dnia 19.08.2015 r. Uznając celowość realizacji zadania publicznego pn „Integracja osób starszych – Wycieczka śladami początków państwa piastowskiego” przez Stowarzyszenie Klub Seniora ,,50+”, 55-081 Mietków ul. Spółdzielcza 6, na… Czytaj dalej Ogłoszenie o złożeniu oferty w trybie art 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Czytaj dalej »

.