Informacja o planowanych zmianach udzielania świadczeń zdrowotnych dla mieszkańców Gminy Mietków

Gminny Ośrodek Zdrowia w Mietkowie (GOZ) jest małą jednostką, zatrudniającą dwóch lekarzy, z których jeden musi dodatkowo wykonywać czynności związane z kierowaniem Ośrodkiem. W przypadku dłuższej nieobecności jednego z nich, zapewnienie należytego… Czytaj dalej Informacja o planowanych zmianach udzielania świadczeń zdrowotnych dla mieszkańców Gminy Mietków

Czytaj dalej »

.