Ogłoszenie o złożeniu oferty w trybie art 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Mietków, dnia 18.08.2016 r. Uznając celowość realizacji zadania publicznego pn „Integracja osób starszych. Wycieczka – poznanie cech charakteru krajobrazu i zabytków Karkonoskiego Parku Narodowego”” przez Stowarzyszenie Klub Seniora „50+”, 55-081… Czytaj dalej Ogłoszenie o złożeniu oferty w trybie art 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Czytaj dalej »

Działka inwestycyjna w Mietkowie w finale ogólnopolskiego konkursu „Grunt na medal 2016”

Polska Agencja Informacji i Inwestycji Zagranicznych, we współpracy z Marszałkami Województw oraz Regionalnymi Centami Obsługi Inwestora, zakończyła pierwszy etap VII edycji Ogólnopolskiego Konkursu „Grunt na Medal” 2016 promującego tereny kompleksowo… Czytaj dalej Działka inwestycyjna w Mietkowie w finale ogólnopolskiego konkursu „Grunt na medal 2016”

Czytaj dalej »

.