Ogłoszenie

Mietków, 28.10.2016 r Bd.6722.02.2016 OGŁOSZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany  miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Chwałów Na podstawie art. 17 pkt. 9 i 11 ustawy z dnia 27… Czytaj dalej Ogłoszenie

Czytaj dalej »

.