Lokalizacja Gminy Mietków
inwestycjemietkow
WROSIP - serwis map

wrota_regionu

 

it_baner

Powiat Wrocławski
Portal Województwa Dolnośląskiego
Dolnośląski Urząd Wojewódzki
Powiatowy Urząd Pracy we Wrocławiu
it_baner
wrota_regionu
wrota_regionu
Lipiec 2017
P W Ś C P S N
« Cze   Sie »
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31  

Monthly Archives: Lipiec 2017

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mietkowie – Referat ds. Świadczeń Rodzinnych, Świadczeń z Funduszu Alimentacyjnego i Świadczeń Wychowawczych „500+” informuje, że od dnia 01.08.2017 r. rozpoczyna się przyjmowanie wniosków o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnego, wniosków o świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz świadczeń wychowawczych 500+ na okres świadczeniowy 2017/2018.

Osoby zainteresowane prosimy o zgłaszanie się do tutejszego Ośrodka celem pobrania wniosków: pokój nr 11 – I piętro.

Wnioski można pobrać z naszej strony internetowej www.mietkow.naszops.pl

WAŻNE:
Zarówno w przypadku świadczeń rodzinnych, alimentacyjnych jak i wychowawczych na pierwsze dziecko (500+) od nowego okresu świadczeniowego będą brane pod uwagę dochody z 2016 roku. W celu przyspieszenia rozpatrzenia wniosków prosimy mieć ze sobą dokumenty pełnoletnich członków rodziny potwierdzające sytuację dochodową od 2016 roku: wszystkie PIT-y od pracodawców z których rozliczaliście się Państwo w Urzędzie Skarbowym za 2016 rok, świadectwa pracy otrzymane w 2016 lub 2017 roku, umowy zlecenia za 2016 i 1017 rok, umowy o pracę zawarte w 2016 i 2017 roku. W przypadku podjęcia zatrudnienia od 2017 roku zaświadczenie o dochodzie miesiąca następującego po miesiącu w którym dochód uzyskano (np. umowa o pracę od 5 lutego – zaświadczenie o dochodzie netto za marzec).

GOPS w Mietkowie

We wtorek 1 sierpnia o godz. 17:00 na terenie gminy Mietków przeprowadzony zostanie „Trening Systemu Wczesnego Ostrzegania” .

To celowo zaplanowane ćwiczenia, które jednocześnie upamiętnią 73.  rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego.

Syreny będą uruchomione na 3 minuty i emitować będą dźwięk modulowany.

 

Informacja przekazana przez TAURON Dystrybucja S.A.

Ze względu na konieczność przeprowadzenia prac modernizacyjnych na sieci elektroenergetycznej w dniu 27.07.2017 r. (czwartek) w godz. od 07:00 do 17:00 wyłączona będzie miejscowość MIETKÓW, ul. Ogrodowa od numeru 20 do 34.

Więcej informacji można uzyskać pod numerem tel. 991 – pogotowie energetyczne lub na stronie www.tauron-dystrybucja.pl

Urząd Gminy Mietków nie ponosi odpowiedzialności za treść powyższego komunikatu.

Mietków, dnia 21.07.2017 r.

Bd.6722.01.2017

 

OGŁOSZENIE

o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu obrębu Proszkowice w granicach działek ewidencyjnych o numerach: 325/20, 325/18, 325/7, 325/29

 

Na podstawie art. 11 pkt 1 oraz art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j.: Dz. U. z 2017 r. poz. 1073 z późn. zm.) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Gminy Mietków uchwały  Nr XXIX/199/2017 z dnia 20 czerwca 2017 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu obrębu Proszkowice w granicach działek ewidencyjnych o numerach: 325/20, 325/18, 325/7, 325/29.

Jednocześnie na podstawie art. 39 pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r. poz. 820 z późn. zm.) zawiadamiam o przystąpieniu do sporządzenia prognozy oddziaływania na środowisko do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu obrębu Proszkowice w granicach działek ewidencyjnych o numerach: 325/20, 325/18, 325/7, 325/29.

Zainteresowani mogą składać wnioski do ww. dokumentów:

  • w formie pisemnej w siedzibie Urzędu Gminy Mietków, Kolejowa 35, 55-081 Mietków,
  • ustnie do protokołu w siedzibie Urzędu Gminy Mietków, Kolejowa 35, 55-081 Mietków,
  • za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres e-mail: urzad@gminamietkow.pl

Wnioski należy składać do Wójta Gminy Mietków, który jest właściwym organem do rozpatrzenia wniosków, wraz z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej, adresu wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenia nieruchomości, której dotyczy (nr obrębu, nr arkusza mapy oraz nr działki), w nieprzekraczalnym terminie do dnia 25.08.2017 na adres: Urząd Urzędu Gminy Mietków, Kolejowa 35, 55-081 Mietków.