Ogłoszenie o złożeniu oferty w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Mietków, dnia 21.08.2017 r.   Uznając celowość realizacji zadania publicznego pn „Integracja osób starszych. Wyjazd do teatru” przez Stowarzyszenie Klub Seniora „50+”, 55-081 Mietków ul. Spółdzielcza 6, na podstawie art.… Czytaj dalej Ogłoszenie o złożeniu oferty w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Czytaj dalej »

.