Ogłoszenie o złożeniu oferty w trybie art 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Mietków, dnia 22.09.2017 r. Uznając celowość realizacji zadania publicznego pn „Mogę zostać kim zechcę – zajęcia edukacyjne” Stowarzyszenie Damy Radę – Milin, Milin ul. Chłopska 1, 55-081 Mietków na podstawie… Czytaj dalej Ogłoszenie o złożeniu oferty w trybie art 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Czytaj dalej »

.