Ogłoszenie o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla MPZP dla fragmentu obrębu Proszkowice

Mietków, dnia 13.11.2017 r. Bd.6722.01.2017 OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY MIETKÓW o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu obrębu Proszkowice w granicach działek… Czytaj dalej Ogłoszenie o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla MPZP dla fragmentu obrębu Proszkowice

Czytaj dalej »

.