Lokalizacja Gminy Mietków
inwestycjemietkow
WROSIP - serwis map

wrota_regionu

 

it_baner

Powiat Wrocławski
Portal Województwa Dolnośląskiego
Dolnośląski Urząd Wojewódzki
Powiatowy Urząd Pracy we Wrocławiu
it_baner
wrota_regionu
wrota_regionu
Wrzesień 2018
P W Ś C P S N
« Sie    
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930

Monthly Archives: Wrzesień 2018

Informacja przekazana przez Fundację Dobra Sieć

Warszawa, 14 września 2018 r.

Znajdź stypendium dopasowane do Ciebie

   Jesteś uczniem, studentem lub doktorantem? Pasjonujesz się sportem? A może masz artystyczną duszę? Sprawdź możliwości finansowania swojego dalszego rozwoju! Polska i zagraniczna oferta stypendiów jest ogromna, a programy realizowane przez różnego typu instytucje, skierowane są do bardzo zróżnicowanych grup odbiorców.

   Fundacja Dobra Sieć od 9 lat aktywnie działa, aby informacja o dostępnych programach stypendialnych dotarła do jak najszerszego grona młodych ludzi. Dzięki serwisowi www.mojestypendium.pl informuje o wszystkich programach stypendialnych, w tym  oferowanych przez stowarzyszenia, fundacje, samorządy, uczelnie i firmy. Strona jest bazą aktualnych ofert stypendialnych, staży oraz konkursów naukowych i artystycznych, skierowaną do uczniów, studentów, doktorantów oraz osób utalentowanych artystycznie lub sportowo. W bazie serwisu mojestypendium.pl zgromadzono do tej pory aż 9800 informacji dotyczących stypendiów, grantów i konkursów!

   Wraz z rozpoczęciem roku szkolnego i akademickiego zachęcamy do  zapoznania się z bardzo atrakcyjnymi ofertami stypendialnymi dla studentów, uczniów oraz młodych naukowców.

   W serwisie www.mojestypendium.pl można znaleźć:

  • Bazę aktualnych stypendiów, staży i konkursów
  • Artykuły o stypendiach i grantach
  • Regulacje prawne dotyczące przyznawania stypendiów
  • Wskazówki, jak starać się o stypendia
  • Listę organizatorów programów stypendialnych
  • Badania rynku stypendialnego
  • Porady dla instytucji przyznających stypendia.

   Zapraszamy do odwiedzenia serwisu www.mojestypendium.pl! Serwis powstał w 2006 r. Prowadzony jest przez Fundację Dobra Sieć w partnerstwie z Polsko-Amerykańską Fundacją Wolności.

Urząd Gminy nie ponosi odpowiedzialności za za treść powyższego komunikatu.

 

   Wójt Gminy Mietków ogłosił konkurs ofert na wybór realizatora świadczenia zdrowotnego z zakresu profilaktyki zdrowotnej określonej w programie polityki zdrowotnej pn. „Program Polityki Zdrowotnej Gminy Mietków na lata 2018-2020 obejmujący szczepienia przeciwko wirusowi brodawczaka ludzkiego (HPV)”  w 2018/2019  r.

   Szczegółowe informacje w Biuletynie Informacji Publicznej: http://mietkow.biuletyn.net/?bip=2&cid=23&id=1274

                                                                                                    Wójt Gminy Mietków

Mietków, 17.09.2018 r.

Bd.6722.02.2016

  1. OGŁOSZENIE

  2. WÓJTA GMINY MIETKÓW

o wyłożeniu do publicznego wglądu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Wawrzeńczyce

Na podstawie art. 17 pkt 9 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017r. poz.1073 i 1566 ) oraz art. 39 w związku z art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017r. Poz. 1405, 1566 i 1999) oraz Uchwały Rady Gminy Mietków Nr XVIII/123/2016 z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie przystąpienia do sporządzania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Wawrzeńczyce zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu „Zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Wawrzeńczyce” wraz z prognozą oddziaływania na środowisko w dniach od 25 września 2018 r. do 26 października 2018r., w siedzibie Urzędu Gminy Mietków, ul. Kolejowa 35, 55-081 Mietków w godzinach urzędowania.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 8 października 2018 r. w siedzibie Urzędu Gminy Mietków, ul. Kolejowa 35, 55 – 081 Mietków pok. 20 o godz. 1100.

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi, które należy składać na piśmie ( z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy) na adres Urzędu Gminy Mietków, ul. Kolejowa 35, 55-081 Mietków lub w postaci elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym, weryfikowanym przy pomocy ważnego, kwalifikowanego certyfikatu na adres mailowy urzad@mietkow.pl, bądź też opatrzonych podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP oraz za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej w nieprzekraczalnym terminie do dnia 16 listopada 2018 r. Organem właściwym do rozpatrzenia uwag jest Wójt Gminy Mietków.

Zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017r. Poz. 1405, 1566 i 1999) każdy ma prawo do składania uwag i wniosków w postępowaniu prowadzonym z udziałem społeczeństwa. Uwagi i wnioski dotyczące prognozy oddziaływania na środowisko można składać na piśmie na adres jak wyżej lub drogą elektroniczną bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym na adres e-mail: urzad@mietkow.pl w terminie jak wyżej.

Uwaga lub wniosek powinny zawierać oświadczenie osoby składającej dotyczące przetwarzania i udostępniania danych osobowych na potrzeby procedury sporządzania planu miejscowego zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. poz. 1000).

Wójt Gminy Mietków /-/

„SŁOWIAŃSKIE KLIMATY” W MANIOWIE MAŁYM

   W dniu 8 września odbył się w Maniowie Małym piknik historyczny pod nazwą: „Słowiańskie Klimaty. Śladami historii od Słowian do średniowiecza”. Była to nowatorska w swojej formule impreza zainicjowana prze grupę mieszkańców miejscowości, dzięki dofinansowaniu z GOK Mietków (uzyskanym z Narodowego Centrum Kultury), mogła zostać sfinansowana. Odniosła ogromny sukces, dopisała nie tylko pogoda, ale i frekwencja.

   Już o godzinie 15.00 zgromadzonych gości powitało bractwo Ślęgu z Sobótki, grupa osób zafascynowanych kulturą Słowian. Opowiadali o codziennym życiu w osadzie, o tym jak zdobywano pożywienie. W grupie był również sokolnik ze swoimi podopiecznymi: puchaczem oraz myszołowcem zwyczajnym. Opiekun mówił jak kiedyś dzięki odpowiedniemu treningowi można było razem z ptakiem polować na zwierzynę. Maniów Mały odwiedziło również Bractwo Rycerskie Joannitów Strzegomskich, które zaprezentowało ówczesny oręż do walki wręcz oraz uzbrojenie piechura a także łucznictwo. Odbyły się bardzo widowiskowe pokazy walk z użyciem broni. Zarówno dorośli jak i dzieci mogli się zmierzyć w konkursie strzelania z łuku. Pani Anita Szprych znana wrocławska artystka pracująca w glinie, uczyła dzieci lepienia naczyń na kole garncarskim. Można było się przejechać na koniku lub kucyku. . Uśmiech na twarzach wywołał u zebranych skecz pt. „Smok”.

   Niestety zabrakło zaproszonych autorów Ślężańskich bajań, ale za to niezwykłą niespodziankę przygotował jeden z mieszkańców, który zainspirowany przygotowaniami do pikniku napisał niezwykłą legendę o powstaniu osady Maniów Mały, którą odczytał przy ognisku.

   Nad całością biesiady czuwał  Mirosław Stawski dyrektor GOK Mietków, który nie tylko prezentował uczestników, ale i opowiadał o historii miejscowości, niedalekim grodzisku oraz pałacu. Wieczorem zaś odbył się koncert świdnickiego zespołu Tantua, który zagrał muzykę folkowo/średniowieczną, wszyscy świetnie się bawili do późnych godzin nocnych. Smaczku całej imprezie dodawało to iż większość mieszkańców była poprzebierana w dawne stroje słowiańskie. Był namiot kowala, gdzie można było wyrwać ząb lub ewentualnie podkuć konia, można było odwiedzić szałas szeptuchy i posłuchać jej porad. Obył się również drugi konkurs na najładniejsze przebranie dawne, który wśród dorosłych wygrała rewelacyjna Baba Jaga.

   A do tego wszystkiego, pod dostatkiem było lokalnych produktów, w które można było się zaopatrzyć, jak i również skosztować przepysznych placków, dań na gorąco i innych smakołyków przygotowanych przez organizatorów. Pojawił się też pieczony prosiak.

   Niesamowita atmosfera i krążący w powietrzu duch przodków, ale przede wszystkim ogromne zaangażowanie ze strony mieszkańców spowodowało, że Słowiańskie Klimaty naprawdę się udały. Z pewnością staną się bazą do kolejnej imprezy za rok. A tak dobra współpraca miejscowej ludności może tylko cieszyć.

    Alicja Adamczak

         Fot.: Krzysztof N. i Tomasz S.

Ogłoszenie o złożeniu oferty w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

 

Mietków, dnia 13.09.2018 r.

 

Uznając  celowość realizacji  zadania publicznego pn „Integracja osób starszych – Wyjazd na koncert do Narodowego Forum Muzyki” przez Stowarzyszenie  Klub Seniora „50+”,  55-081 Mietków ul. Spółdzielcza 6, na podstawie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o  wolontariacie  (  Dz. U. z 2018 r., poz.1817 ze zm.) zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej (bip.mietkow.pl zakładka –  organizacje pozarządowe), na tablicy informacyjnej Urzędu Gminy w Mietkowie oraz na stronie internetowej  (www.mietkow.pl).

 

Uwagi do oferty można zgłaszać do dnia  21 września 2018 r. w następujący sposób:

– osobiście w formie pisemnej w godzinach pracy Urzędu Gminy Mietków- sekretariat;

– drogą elektroniczną  na adres e-mail: anna.polanska@gminamietkow.pl

– listownie na adres – Urząd Gminy w Mietkowie ul. Kolejowa 35, 55-081 Mietków (decyduje data wpływu do urzędu).

Wójt Gminy Mietków

/ – / Adam Kozarowicz

W załączeniu: oferta stowarzyszenia