Ogłoszenie o złożeniu oferty w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Ogłoszenie o złożeniu oferty w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie   Mietków, dnia 13.09.2018 r.   Uznając  celowość realizacji  zadania publicznego pn „Integracja osób… Czytaj dalej Ogłoszenie o złożeniu oferty w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Czytaj dalej »

.