Mietków
Gmina na fali
Mietków
Gmina na fali
Mietków
Gmina na fali
Mietków
Gmina na fali
Mietków
Gmina na fali
Mietków
Gmina na fali
Previous slide
Next slide

Mietków - Gmina na Fali

Archiwum


23-03-2015 

Rozpoczął się proces konsultacji projektów Planów Zarządzania Ryzykiem Powodziowym


23-03-2015 

Wojskowa Komenda Uzupełnień we Wrocławiu we współpracy z Urzędem Gminy w Mietkowie otwiera punkt konsultacyjno-informacyjny


11-03-2015

11 marca – DZIEŃ SOŁTYSA
W podziękowaniu za ciężką pracę i działania na rzecz mieszkańców pragniemy złożyć wszystkim Sołtysom i Radom Sołeckim serdeczne życzenia zdrowia, wytrwałości i pomyślności. Ponadto składamy słowa uznania za Wasze zaangażowanie w realizację określonych celów oraz działalność na rzecz rozwoju i poprawy jakości życia całej społeczności gminy Mietków.

Wójt i Pracownicy Urzędu Gminy /-/

26-02-2015 

Gminny Ośrodek Kultury, Komisja Kultury Rady Gminy Mietków serdecznie zapraszają zespoły folklorystyczne, śpiewacze, chóralne i taneczne do wzięcia udziału

 W XX PRZEGLĄDZIE LUDOWYCH ZESPOŁÓW ŚPIEWACZYCH„ŚPIEWANIE NAD WODĄ”

16-17  MAJA 2015 ROKU

dokumenty do pobrania przez zainteresowanych w załączniku.

   


23-02-2015 

Punkt przyjmowania rocznych zeznań podatkowych w Urzędzie Gminy Mietków

  


19-02-2015 

Zbiórka odpadów wielkogabarytowych

  


18-02-2015 

Ogłoszenie o Sesji Rady Gminy Mietków – 25.02.2015 r.

  


13-02-2015 

Zapraszamy na szkolenie – nowy system dopłat bezpośrednich dla rolników.

  


11-02-2015 

Bezpłatne kursy komputerowe.

  


23-01-2015 

Harmonogram zebrań wiejskich


22-01-2015 

Dzień z ryczałtem 28.01.2015


05-01-2015 

Informacja o placówkach medycznych


30-12-2014 

OGŁOSZENIE – INFORMACJA O WYNIKACH KONKURSU


30-12-2014 

Szkolenie dla osób prowadzącyh działalność gospodarczą


29-12-2014 

Harmonogram szkoleń dla płatników podatku dochodowego


22-12-2014 

Wesołych Świąt


22-12-2014 

Ogłoszenie

W związku z możliwością uzyskania przez Gminę Mietków w 2015 r. z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska we Wrocławiu dofinansowania na demontaż, zbieranie, transport oraz unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest, zwracam się do mieszkańców gminy Mietków z prośbą o złożenie wstępnej deklaracji usunięcia w/w wyrobów ze swojej posesji w terminie do 15 stycznia 2015 r.  


18-12-2014 

Harmonogram wywozu odpadów na 2015 r


17-12-2014 

„Śladami Domanickich bzów budowa chodnika”

W lutym bieżącego roku Gmina Mietków podpisała Umowę nr 00358-6930-UM0130424/13 na dofinansowanie zadania „Śladami domanickich bzów – budowa chodnika” w drodze przebiegającej przez miejscowość Domanice w gm. Mietków ze środków PROW 207- 2013. Chodnik z kostki betonowej ułożony będzie po jednej ze stron pasa drogi powiatowej nr 2085 D. W ramach budowy zostaną wyremontowane istniejące zjazdy do posesji położonych przy drodze. Łączna długość projektowanego szlaku dla pieszych to ok. 1200 m. Sposób odwodnienia pozostawiano bez zmian. Ze względu na trudne warunki terenowe oraz istnienie strefy ścisłej ochrony konserwatorskiej A w okolicach zabytkowego zespołu pałacowego chodnik zaczynał będzie się od posesji nr 55 ciągnął do posesji nr 86 na południowym końcu miejscowości. Obecnie Gmina w trybie przetargowym wyłoniła Wykonawcę robót zadania, którym jest firma MAT – BRUK Jolanta Wilas- Matysiak ze Świdnicy, która wykona zadania za kwotę 536 580 zł. Planowana kwota dofinansowania ze środków UE to 170 000 zł, która zgodnie z umową z Marszałkiem zostanie refundowana po kompleksowej realizacji i rozliczeniu zadania.


08-12-2014  

VIII Festiwal Rzemiosł Rękodzieła i Produktu Lokalnego

  


03-12-2014  

UWAGA!!! PRZERWY W DOSTAWIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ

Informuje się mieszkańców gminy Mietków o przerwach w dostawie energii elektrycznej:
– Mietków, dnia 04.12.2014 r. w godz. od 8.00 do 15.00 – cała miejscowość,
– Mietków, dnia 05.12.2014 r. w godz. od 8.00 do 15.00 – ul. Bystrzycka, Parkowa, Chłopska, Ogrodowa od ul. Bystrzyckiej w kierunku Borzygniewu.

W związku z zaistniałą sytuacją, dnia 4 grudnia br. przewiduje się także utrudnienia w dostawie wody w następujących miejscowościach: Mietków, Borzygniew, Maniów, Maniów Mały, Maniów Wielki, Proszkowice, Piława, Milin.


26-11-2014 

Ogłoszenie

na podstawie art.15 ust.2d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( tekst jednolity Dz. U. z 2014 r., poz.1118 ze zm) Wójt Gminy Mietków Ogłasza nabór kandydatów na członków komisji konkursowych w otwartych konkursach ofert na rok 2015

Zarządzenie nr 195/2014

Załącznik 1 – treść ogłoszenia o naborze

Formularz zgłoszeniowy

Formularz zgłoszeniowy – do pobrania26-11-2014 

OTWARTY KONKURS OFERT NA REALIZACJĘ ZADAŃ PUBLICZNYCH

„Wójt Gminy Mietków działając na podstawie art.  13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (j.t. Dz. U. z 2014 r., poz. 1118 z późn. zmianami) zwanej dalej Ustawą, ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Gminy Mietków w 2015 r.  (z zakresu kultury fizycznej i sportu oraz edukacji i wychowania)  i zaprasza do składania ofert do dnia 18 grudnia 2014 r.

Treść zarządzenia oraz ogłoszenie o otwartym konkursie ofert i regulamin  poniżej”

1. Zarządzenie nr 194/2014

2. zał. nr 1 Treść ogłoszenia

3. zał. nr 2 Regulamin


26-11-2014  

Urząd Gminy Mietków informuje o przystąpieniu przez Zarząd Województwa Dolnośląskiego do opracowania dokumentacji pn. „Program ochrony powietrza na podstawie oceny poziomów substancji w powietrzu za 2013 rok.


21-11-2014  

DZIEŃ PRACOWNIKA SOCJALNEGO

„Człowiek jest wielki nie przez to, co posiada, Lecz przez to, kim jest, Nie przez to, co ma, Lecz przez to, czym dzieli się z innymi” Z okazji Dnia Pracownika Socjalnego pragniemy przekazać wszystkim Pracownikom Socjalnym serdeczne życzenia i wyrazy uznania za wysiłek i zaangażowanie w wypełnianiu ważnej roli społecznej na rzecz drugiego człowieka. W dniu Waszego święta życzymy Wam, aby pomoc drugiemu człowiekowi stała się dla Was prawdziwym spełnieniem i przyniosła satysfakcję z wykonywanej pracy. Niech praca daje Państwu jak najwięcej satysfakcji, ludzkiej wdzięczności przyjaźni i życzliwości oraz pomyślności w życiu osobistym.

Wójt i Pracownicy Urzędu Gminy w Mietkowie

>> czytaj dalej << 


04-11-2014  

ZBIÓRKA ODPADÓW WIELKOGABARYTOWYCH – 22.11.2014 r.

Zawiadamia się, że dnia 22.11.2014 r. (sobota) na terenie Gminy Mietków zostanie przeprowadzona tzw. WYSTAWKA polegająca na zbiórce odpadów wielkogabarytowych          – meble, zużyte opony samochodowe, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny. Odpady należy zgromadzić do godz. 8.00 w dniu wystawki we wskazanym miejscu dla poszczególnych miejscowości: Borzygniew – koło świetlicy, Chwałów – koło domu sołtysa, Domanice – na placu naprzeciwko sklepu, Dzikowa – koło przystanku, Maniów – przed sklepem, Maniów Mały – na dole koło przystanku, Maniów Wielki – koło placu zabaw oraz na parkingu przy kościele, Mietków – płyta koło boiska, Milin – koło świetlicy, Piława – koło świetlicy, obok sklepu, Proszkowice – koło świetlicy, obok przystanku, Stróża – koło przystanku, obok skrzynek pocztowych, Ujów – koło placu zabaw, Wawrzeńczyce – obok słupa ogłoszeniowego.


14-11-2014

Utrudnienia w ruchu drogowym –  Półmaraton Zalewu Mietkowskiego – Zakończ z nami sezon – 15.11.2014

W dniu dzisiejszym Urząd Gminy Mietków otrzymał informację o utrudnieniach w ruchu drogowym jakie będą miały miejsce dnia 15.11 2014 r. na terenie gminy, a w szczególności w miejscowościach: Borzygniew, Mietków, Maniów, Maniów Mały, Chwałów, Domanice.
 


Więcej informacji na stronie głównego organizatora – Fundacja Strefa Działania: http://zalewmietkowski.pl/


12-11-2014  

INFORMACJA

 Informuje się wszystkich wyborców, iż zgodnie z art. 52 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112 ze zmianami) „Przed przystąpieniem do głosowania wyborca okazuje obwodowej komisji wyborczej dokument umożliwiający stwierdzenie jego tożsamości” W związku z powyższym, idąc na głosowanie proszę obowiązkowo zabrać ze sobą dowód osobisty lub inny dokument ze zdjęciem stwierdzający tożsamość. Osoby nie posiadające takiego dokumentu nie otrzymają karty do głosowania.

Wójt Gminy

/-/

Adam Kozarowicz


04-11-2014  

Zapraszamy do obejrzenia nowej strony Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mietkowie
>> www.mietkow.naszops.pl << 


24-10-2014  

Konsultacje Rocznego Programu Współpracy Gminy Mietków z organizacjami pozarządowymi na rok 2015

Wójt Gminy Mietków zaprasza organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (j.t. Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536) mające swoją siedzibę na terenie gminy Mietków do konsultacji …

>> czytaj dalej << 

22-10-2014  

Głosuj korespondencyjnie

Dolnośląska Fundacja Rozwoju Regionalnego realizuje obecnie projekt współfinansowany ze środków Samorządu Województwa Dolnośląskiego „Głosuj Korespondencyjnie”. Ma on na celu zwiększenie świadomości społecznej osób niepełnosprawnych w kwestii możliwości ich udziału w wyborach na zasadzie głosowania korespondencyjnego.

 

 video


25-09-201  

Szanowni Państwo! W związku z rozpoczęciem prac nad przygotowaniem strategii rozwoju obszaru do 2020 roku Lokalnej Grupy Działania „Ślężanie” prosimy o wypełnienie poniższej ankiety. Zebrane informacje pozwolą na zaplanowanie rozwiązań, które przyczynią się do poprawy jakości życia mieszkańców. Zapraszamy do udziału w kolejnych etapach konsultacji społecznych. Informacje można znaleźć na stronie slezanie.eu Wypełnione ankiety prosimy przesłać do dnia 2 października 2014 roku drogą elektroniczną na adres urzad@gminamietkow.pl lub pocztą tradycyjną na adres: Urząd Gminy Mietków ul. Kolejowa 35, 55-081 Mietków. 

 


16-09-2014  

OGŁOSZENIE i OBWIESZCZENIE WÓJTA o przystąpieniu do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

 


16-09-2014  

Konkurs na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkół w Krzyżowicach

 


11-09-2014  

Cykl warsztatów „Rękodzieło naszą pasją”


11-09-2014  

Dzień sandacza


04-09-2014 

AKCJA SPRZĄTANIA ŚWIATA NAD ZALEWEM MIETKOWSKIM

 20  WRZEŚNIA 2014 R.

 Zarząd Okręgu Polskiego Związku Wędkarskiego we Wrocławiu serdecznie zaprasza do udziału w akcji SPRZĄTANIE BRZEGÓW ZBIORNIKA MIETKÓW, prowadzonej od wielu lat w ramach  masowego wydarzenia „Sprzątanie Świata”.

 Zbiórka oraz rozpoczęcie sprzątania o godz. 9.00 na Stanicy wędkarskiej PZW w Borzygnieiwe. Przewidywane zakończenie akcji o godz. 13.00 .

 Gorąco zapraszając do czynnego włączenia się w akcję zapewniamy:
–        worki foliowe i rękawice oraz transport śmieci na wysypisko,
–        poczęstunek (ciepły posiłek,  pieczywo, napoje i batony dla dzieci),
–        udział w loterii sprzętu wędkarskiego fundowanego przez organizatora i sponsorów,
–        przewóz autobusem z Wrocławia nad Zbiornik oraz z powrotem po uprzednim zgłoszeniu w biurze Okręgu Polskiego Związku Wędkarskiego do dnia 16.09.2014 r.,

tel. 71 344 44 01; planowany wyjazd z Wrocławia o godz. 8.00, powrót – godz. 14.00  

                                                                                                      Zarząd Okregu PZW
                                                                                                         we Wrocławiu


04-09-2014 

Program rządowy  KARTY DUŻEJ RODZINY

Urząd Gminy Mietków informuje, że od dnia 16 czerwca 2014 r. obowiązuje Uchwała  Rady Ministrów z dnia 27 maja 2014 r. w sprawie ustanowienia rządowego programu dla rodzin wielodzietnych oraz Rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu dla rodzin wielodzietnych.

>> czytaj dalej <<


03-09-2014 

Informacja Głównego Lekarza Weterynarii 
         

Ulotka Głównego Lekarza Weterynarii dla rolników na temat obowiązku utylizacji ubocznych produktów pochodzenia zwierzęcego powstających w trakcie uboju na użytek własny.

27-08-2014 

Punkt konsultacyjno – informacyjny 

Udziela bezpłatnych porad psychologicznych oraz wsparcia dla osób:

>> czytaj dalej <<


22-08-2014

Dożynki w Mietkowie – 31 sierpnia 2014
Zapraszamy serdecznie w ostatnią niedzielę sierpnia na gminne dożynki na stadion sportowy w Mietkowie. W programie między innymi korowód wieńcowy, turniej samorządów, polowa msza święta, zawody sportowe oraz zabawa taneczna. Wszystkich mieszkańców i gości zapraszamy na tradycyjne ludowe święto plonów połączone z obrzędami dziękczynnymi za ukończenie żniw i prac polowych.
       Wójt Gminy Mietków

 


04-08-2014

Mietków – Gmina na fali

W sezonie letnim Mietków prezentuje swoje najpiękniejsze, wakacyjne oblicze. Zielono – złocisty krajobraz z centralnie położonym największym zbiornikiem na Dolnym Śląsku to prawdziwe odzwierciedlenie naszego herbu. Położony około 30 minut drogi samochodem na południowy – zachód od Wrocławia, połączony krajobrazowo z Sobótką jest autentyczną oazą spokoju i wytchnienia. Kto zna gminę Mietków wie, że można spędzić tu przyjemnie czas.

Fale? jak najbardziej! – idealne pod windsurfing, wędkowanie, kajakarstwo, żeglowanie. To tylko niektóre z form rekreacji uprawianych na terenie Przystani Sportów Wodnych w Borzygniewie i Zalewu Mietkowskiego.

>> czytaj dalej <<04-08-2014

Triathlon – Mietków 02-03.08.2014

Miło Państwa poinformować, ze w dniach 02-03. 08 na terenie gminy Mietków odbyły się zawody w triathlonie w ramach 

XX Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży w sportach letnich pod patronatem Ministra Sportu i Turystyki.  

Przypomnijmy, że elementami triathlonu są pływanie, jazda na rowerze i bieg. W tej kolejności swoją wytrzymałość sprawdza każdego roku tysiące triathlonistów z całego świata. Nie wystarczy bycie dobrym w jednej dyscyplinie, kiedy pozostałe uprawiamy jedynie rekreacyjnie. Kluczowe są tzw. przejścia, między pływaniem i jazdą oraz jazdą i biegiem. Na początku organizm człowieka przyjmuje zmęczenie z wody. Wysiłek w akwenie częściowo zwalnia napęd człowieka, zwłaszcza kiedy jest to ponad kilometr przepłyniętego dystansu. Rower nie oznacza wytchnienia, tylko najdłuższy dystans do pokonania. Finałem jest bieg, którego długość waha się od kilku aż do kilkudziesięciu kilometrów. Pogoda w Borzygniewie i zawodnicy dopisali, a cała impreza zorganizowana została bardzo profesjonalnie pod kierownictwem p. Jerzego Górskiego. Całość na żywo transmitowało Radio Zet, a zawody dopingowało wielu znakomitych gości, turystów i mieszkańców. 

Przedstawiamy wyniki:  


22-07-2014

Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego we Wrocławiu informuje, iż na terenie kraju trwa całoroczna  akcja Ministerstwa Finansów pn. „Weź paragon”.
Akcja ma charakter stały, a jej celem jest uświadamianie jak ważne jest ewidencjonowanie sprzedaży i wydawanie paragonów fiskalnych. W czasie akcji pracownicy administracji skarbowej zachęcają konsumentów do brania paragonów fiskalnych i sprawdzają czy podmioty gospodarcze prowadzące działalność handlową lub usługową  prawidłowo ewidencjonują sprzedaż za pomocą kas fiskalnych.  

>> czytaj dalej <<


03-07-2014

Ankieta dla mieszkańców gminy w ramach konsultacji społecznych projektu „Studium spójności funkcjonalnej we Wrocławskim Obszarze Funkcjonalnym”.

Na terenie Dolnego Śląska realizowany jest projekt pn „Studium spójności funkcjonalnej we Wrocławskim           Obszarze Funkcjonalnym”. Przedmiotem projektu jest wyznaczenie granic Wrocławskiego Obszaru Funkcjonalnego na bazie analiz obejmujących 44 gminy m.in. analiz polityki przestrzennej zawartej w studiach uwarunkowań i kierunków zagospodarowania. Realizacja projektu przyczyni się do wzmocnienia zintegrowanego zarządzania przestrzenią przez gminy będące w granicach Wrocławskiego Obszaru Funkcjonalnego.

Na wszystkich etapach realizacji projektu założono przeprowadzenie konsultacji społecznych. Wszystkich zainteresowanych prosimy o wypełnianie ankiety dotyczącej projektu. Ankieta dostępna jest na stronie internetowej.

Zachęcamy Państwa do wypełnienia Ankiety !  

 <=  link do ankiety


03-07-2014

Ogłoszenie o wyniku postępowania: Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Maniów Mały https://biuletyn.net/mietkow/?bip=2&cid=23&id=13\


25-07-2014

TRIATHLON Borzygniew-Mietków. Utrudnienia w ruchu drogowym

 Informuję, że w dniach 02-03.08.2014 r. w miejscowościach Borzygniew oraz Mietków (gmina Mietków) odbędą się zawody w Triathlonie w ramach XX Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży w Sportach Letnich. W związku z powyższym przewiduje się następujące utrudnienia w ruchu drogowym: >> czytaj dalej <<


22-07-2014

Informuję, że w dniu 1 sierpnia 2014r. na terenie gminy Mietków przeprowadzony zostanie trening uruchomienia systemu wczesnego ostrzegania. W ramach treningu zostaną wyemitowane dwa sygnały alarmowe w godz.: 17.00 – 17.03 modulowany dźwięk syreny „ogłoszenie alarmu” oraz 17.08 – 17.11 ciągły dźwięk syreny „odwołanie alarmu”.


02-07-2014

Utworzenie nowej strony BIP – Biuletynu Informacji Publicznej

strona znajduje się pod adresem http://bip.gminamietkow.pl

Print Friendly, PDF & Email
Skip to content