Mietków
Gmina na fali
Mietków
Gmina na fali
Mietków
Gmina na fali
Mietków
Gmina na fali
Mietków
Gmina na fali
Mietków
Gmina na fali
Previous slide
Next slide

Mietków - Gmina na Fali

Konsultacje Rocznego Programu Współpracy Gminy Mietków z organizacjami pozarządowymi na rok 2015

 Wójt Gminy
Mietków

 z a p r a s z a

   organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione  w
art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie (j.t. Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536) mające
swoją siedzibę na terenie gminy Mietków

 do konsultacji

 Rocznego
Programu Współpracy Gminy Mietków z organizacjami pozarządowymi i innymi
podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2015 roku”

Uwagi i opinie (na wymaganym
formularzu) należy składać w terminie od 27.10.2014 r. do 31.10.2014 r.
w następujący sposób:

–   w formie elektronicznej na adres e-mail:
anna.polanska@gminamietkow.pl

–   pisemnie na adres: Urząd Gminy Mietków ul.
Kolejowa 35, 55-081 Mietków,

–   osobiście na dziennik podawczy Urzędu Gminy
w Mietkowie, ul. Kolejowa 35, 55-081 Mietków, w
 godzinach pracy urzędu.

 Szczegółowe zasady konsultacji
określa   Zarządzenie Nr 185/2014  Wójta Gminy 
Mietków z dnia  24
października  2014 r. w sprawie
przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu  „Rocznego Programu Współpracy Gminy Mietków
z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność
pożytku publicznego w 2015 roku”

Wójt Gminy Mietków

/-/

Adam   Kozarowicz

konsultacje 

zarządzenie Wójta 

projekt programu 

formularz

formularz 


Print Friendly, PDF & Email
Skip to content