Mietków
Gmina na fali
Mietków
Gmina na fali
Mietków
Gmina na fali
Mietków
Gmina na fali
Mietków
Gmina na fali
Mietków
Gmina na fali
Previous slide
Next slide

Mietków - Gmina na Fali

21.11 Dzień pracownika socjalnego

„Człowiek jest wielki
nie przez to, co posiada,


Lecz przez to, kim
jest,


Nie przez to, co ma,

Lecz przez to, czym
dzieli się z innymi”

Z okazji Dnia Pracownika Socjalnego pragniemy przekazać wszystkim
Pracownikom Socjalnym serdeczne życzenia i wyrazy uznania za
wysiłek i zaangażowanie w wypełnianiu ważnej roli społecznej na
rzecz drugiego człowieka. W dniu Waszego święta życzymy Wam, aby
pomoc drugiemu człowiekowi stała się dla Was prawdziwym
spełnieniem i przyniosła satysfakcję z wykonywanej pracy. Niech
praca daje Państwu jak najwięcej satysfakcji, ludzkiej
wdzięczności przyjaźni i życzliwości oraz pomyślności w życiu
osobistym.

Wójt i Pracownicy Urzędu Gminy w Mietkowie

Dzień 21 listopada, jako Dzień Pracownika Socjalnego, został
wprowadzony nowelizacją ustawy o pomocy społecznej z 1996 roku.
Ustanowienie tego dnia przez Parlament w Polsce jest szczególnym
wyrazem uznania dla grupy zawodowej pracowników socjalnych i
pomocy społecznej.
Dlaczego właśnie ten dzień?
Ważnym wydarzeniem, poprzedzającym uchwalenie ustawy o pomocy
społecznej z 1990 roku, było legendarne dziś, spotkanie w
miejscowości Charzykowy, zorganizowane w listopadzie 1989 roku.
Było to trzydniowe spotkanie, w którym uczestniczyli delegaci
urzędów wojewódzkich ds. społecznych i zdrowia oraz zaproszeni
goście. Województw było wtedy 49.

W trakcie tego spotkania poinformowano zebranych o tym, że
powstaną w gminach ośrodki pomocy społecznej, a pomoc społeczna
zostanie odłączona od resortu zdrowia. Przybliżono też ideę
funkcjonowania ośrodków pomocy społecznej. Około 100 osób
uczestniczyło w tym legendarnym spotkaniu z ministrem Jackiem
Kuroniem i dr Joanną Staręgą-Piasek. To doniosłe wydarzenie miało
miejsce w Domu Pomocy Społecznej „Na Skarpie” w miejscowości
Charzykowy.

W innych krajach obchodzony jest Dzień Pracy Socjalnej.
Międzynarodowe Stowarzyszenie Pracowników Socjalnych w Europie od
wielu lat promowała ten dzień poprzez SWAD – Social Work Action
Day. Dzień Pracy Socjalnej od 1996 roku był tradycyjnie obchodzony
przez pracowników socjalnych w Europie w drugi wtorek listopada
każdego roku. Od 2007 roku z inicjatywy Międzynarodowego
Stowarzyszenia Pracowników Socjalnych, IFSW obchodzony jest
Światowy Dzień Pracy Socjalnej. Pierwszy raz obchodzili ten dzień
pracownicy socjalni, również w Polsce dnia 27 marca 2007.

Print Friendly, PDF & Email
Skip to content