Mietków
Gmina na fali
Mietków
Gmina na fali
Mietków
Gmina na fali
Mietków
Gmina na fali
Mietków
Gmina na fali
Mietków
Gmina na fali
Previous slide
Next slide

Mietków - Gmina na Fali

akcja ministerstwa – „weź paragon”

Pierwszy Urząd Skarbowy
we Wrocławiu

WEŹ PARAGON

Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego we Wrocławiu informuje, iż na terenie
kraju trwa całoroczna  akcja Ministerstwa Finansów pn. „Weź
paragon”.
Akcja ma charakter stały, a jej celem jest uświadamianie jak ważne jest
ewidencjonowanie sprzedaży i wydawanie paragonów fiskalnych. W czasie akcji
pracownicy administracji skarbowej zachęcają konsumentów do brania paragonów
fiskalnych i sprawdzają czy podmioty gospodarcze prowadzące działalność
handlową lub usługową  prawidłowo ewidencjonują sprzedaż za pomocą kas
fiskalnych.
Jednym z celów akcji jest przypomnienie o obowiązku wydawania paragonów przy
każdej transakcji. Ma to duże znaczenie nie tylko dla kupującego, dla którego
paragon jest podstawowym dowodem zakupu, umożliwiającym ewentualną reklamację,
ale również dla wszystkich podatników. Żądając od sprzedawcy paragonu wspieramy
uczciwą konkurencję oraz przyczyniamy się do zwalczania szarej strefy. Paragon
jest potwierdzeniem, że kwota podatku trafiła do budżetu państwa, czyli do
naszej wspólnej kasy, a nie do kieszeni nieuczciwego przedsiębiorcy. Ponadto,
zgodnie z obowiązującymi przepisami, jednym ze źródeł dochodów jednostek
samorządu terytorialnego jest ich udział w podatku dochodowym oraz wpływy z tytułu
podatku dochodowego rozliczanego w formie karty podatkowej. Czyli żądając za
każdym razem paragonu, konsumenci przyczyniają się do zwiększenia wpływów do
budżetu państwa jak i budżetów gmin. To z kolei może skutkować większymi
nakładami np. na:
– poprawę naszego bezpieczeństwa (działania policji finansowane są z budżetu);
– szkolnictwo, służbę zdrowia;
– inwestycje gminne (drogi, chodniki, stadiony, infrastrukturę wodociągową i
kanalizacyjną).

Kampania przypomina, że biorąc paragon:
1/ ułatwiamy sobie złożenie reklamacji
2/ mamy możliwość porównania cen
3/ wspieramy uczciwą konkurencję
4/ mamy pewność, że nie zostaliśmy oszukani
5/ zmniejszamy szarą strefę
6/ dokładamy starań, żeby zapłacony przez nas w cenie podatek trafił do budżetu
państwa

W ramach akcji pracownicy urzędów kontroli skarbowej, izb skarbowych oraz
urzędów skarbowych prowadzą działania informacyjne i edukacyjne. Kampania jest
prowadzona przede wszystkim wśród właścicieli sklepów, stoisk, straganów, ich
klientów oraz wśród młodzieży i dzieci.

Print Friendly, PDF & Email
Skip to content