Mietków
Gmina na fali
Mietków
Gmina na fali
Mietków
Gmina na fali
Mietków
Gmina na fali
Mietków
Gmina na fali
Mietków
Gmina na fali
Previous slide
Next slide

Mietków - Gmina na Fali

O Gminie

O Gminie Mietków
Gmina na fali Gmina Mietków znajduje się w centralnej części województwa dolnośląskiego, na terenie powiatu wrocławskiego, na jego południowo-zachodnim krańcu. Geograficznie położona jest na płaszczyźnie Niziny
Śląskiej w dolinach dwóch rzek: Strzegomki (północna część gminy) i Bystrzycy (południowa część gminy). Gmina zajmuje powierzchnię 83 km2, a zamieszkuje w niej na stałe około 3 800 osób. Gmina
Mietków ma charakter wiejski – na jej terenie znajduje się 14 wsi sołeckich, a gleby wysokiej klasy bonitacyjnej powodują, że dominującym rodzajem działalności jest tutaj rolnictwo. Użytki rolne zajmują prawie 70 %
powierzchni gminy, w tym grunty orne aż 60 %. Obszar gminy jest także bardzo interesujący pod względem turystycznym. Największą atrakcją jest „Zbiornik Mietkowski” o powierzchni ponad 900 ha, zbudowany
na rzece Bystrzycy w latach osiemdziesiątych ubiegłego wieku. Pod względem powierzchni jest on największym akwenem na Dolnym Śląsku. Pomimo, że nie jest to zbiornik naturalny, upodobało go sobie wiele gatunków ptaków,
w tym także bardzo rzadkie i szczególnie chronione. Dlatego teren zbiornika został włączony w sieć obszarów specjalnej ochrony ptaków „Natura 2000” – PLB020004 Zbiornik Mietkowski (http://natura2000.gdos.gov.pl/datafiles). Na
zbiorniku panują bardzo sprzyjające warunki do uprawiania sportów wodnych. Bogatą ofertę w tym zakresie proponuje Ośrodek Sportów Wodnych i Rekreacji Powiatu Wrocławskiego (www.bosw.pl), zlokalizowany w Borzygniewie
przy ul. Sportowej. Jest to także bardzo atrakcyjny teren dla wędkarzy. Polski Związek Wędkarski Okręg we Wrocławiu wybudował na północnym wybrzeżu zbiornika stanicę wędkarską (http://www.pzw.org.pl/wroclaw/cms/9037/stanica_wedkarska__mietkow_w_borzygniewie),
w której świadczy usługi noclegowe i rekreacyjne nie tylko dla wędkarzy. 

Gmina charakteryzuje się dużymi walorami przyrodniczymi. Łączna powierzchnia obszarów prawnie chronionych stanowi 38 % jej powierzchni. Pas terenów wzdłuż rzeki Bystrzycy zajmuje Park Krajobrazowy „Dolina Bystrzycy” (http://dzpk.alpha.pl/pl/parki-krajobrazowe/88-park-krajobrazowy-dolina-bystrzycy.html),
a w sąsiedztwie rozciąga się Ślężański Park Krajobrazowy (http://dzpk.alpha.pl/pl/parki-krajobrazowe/95-slezanski-park-krajobrazowy.html), z którym tereny gminy Mietków powiązane są widokowo. Wskaźnik lesistości gminy
wynosi prawie 11 %. Podstawą sieci drogowej na terenie gminy są dobrej jakości drogi powiatowe, a stycznie do jej granic przebiegają ważne szlaki drogowe: na północy – autostrada A4 (Wrocław-Legnica-Zgorzelec),
na południu – droga krajowa nr 35 (Wrocław-Świdnica-Wałbrzych). Przez centralną część gminy przebiega linia kolejowa Wrocław-Wałbrzych-Jelenia Góra ze stacją w Mietkowie.Z sieci wodociągowej korzysta praktycznie
100 % mieszkańców gminy, a z sieci kanalizacji sanitarnej blisko 40 %. Dla miejscowości, w których nie ma możliwości podłączenia się do sieci kanalizacyjnej gmina prowadzi program dofinansowywania budowy przydomowych
oczyszczalni ścieków.

Ważnym elementem aktywności gospodarczej na terenie gminy są kopalnie kruszyw mineralnych, które eksploatują bogate złoża piasków, żwirów i pospółek na potrzeby budownictwa.

W pobliżu Wrocławia, Wałbrzycha i Świdnicy nie ma drugiego tak łatwo dostępnego terenu o charakterze rekreacyjnym, na którym znajduje się duży zbiornik wodny, malownicze doliny rzeczne oraz piękne widoki na Masyw
Ślęży i pasma górskie Sudetów.

Zapraszamy do odwiedzania naszej gminy i korzystania z jej walorów. Dla wielu osób stały się one powodem do zamieszkania tutaj na stałe.

Print Friendly, PDF & Email
Skip to content