Mietków
Gmina na fali
Mietków
Gmina na fali
Mietków
Gmina na fali
Mietków
Gmina na fali
Mietków
Gmina na fali
Mietków
Gmina na fali
Previous slide
Next slide

Mietków - Gmina na Fali

Kampania prewencyjna KRUS: „Bezpiecznie z niebezpiecznymi substancjami”

Informacja przekazana przez KRUS we Wrocławiu

Logo KRUS

 

W 2023 roku Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego zapoczątkowała nową kampanię prewencyjną Bezpiecznie z niebezpiecznymi substancjami. Ma ona na celu upowszechnianie wśród mieszkańców wsi wiedzy o zagrożeniach związanych z magazynowaniem, transportowaniem czy stosowaniem substancji niebezpiecznych w gospodarstwie rolnym, np. środków ochrony roślin, nawozów czy paliw.

Inne substancje zagrażające bezpieczeństwu rolnika to:

 • Siarkowodór – gaz powstający podczas gnicia cząstek organicznych, np. w szambach; w zależności od stężenia może wywołać utratę przytomności, a nawet śmierć;
 • Tlenek węgla CO (czad) – silnie trujący, bezwonny gaz, praktycznie niewyczuwalny; dostaje się do organizmu przez układ oddechowy i uniemożliwia prawidłowe rozprowadzanie tlenu;
 • Pyły powstające na przykład podczas cięcia drewna, szlifowania, młócenia czy przesypywania nawozów.

Podczas prac z wykorzystywaniem niebezpiecznych substancji należy pamiętać o przestrzeganiu poniższych zasad:

 1. Niebezpieczne substancje należy pozyskiwać zgodnie z prawem, z legalnych źródeł.
 2. Zapoznać się z etykietą produktu oraz stosować się do zamieszczonych na niej zaleceń.
 3. Magazynować szkodliwe środki zgodnie ze wskazaniami producentów i dostawców, w miejscach do tego odpowiednich oraz na właściwym podłożu, z dala od źródeł wody, oddziaływania skrajnych temperatur, promieni słońca czy opadów atmosferycznych.
 4. Oznakować miejsca przechowywania niebezpiecznych preparatów.
 5. Ograniczać dostęp do toksycznych środków chemicznych osobom postronnym, dzieciom.
 6. Należy wykorzystywać szkodliwe preparaty zgodnie ze wskazaniami i w dawkach zalecanych przez producenta.
 7. Wskazane jest stosowanie środków ochrony indywidualnej podczas kontaktu z substancjami niebezpiecznymi.
 8. Po użyciu niebezpiecznych substancji należy zutylizować ich resztki wraz z opakowaniami, zgodnie z instrukcją.
 9. Poinformować osoby postronne o miejscach, w który zastosowano niebezpieczne preparaty.
 10. Zapoznać się z zasadami postępowania na wypadek przypadkowego kontaktu, spożycia bądź zatrucia niebezpieczną substancją.

Przed rozpoczęciem prac opryskowych należy zgromadzić niezbędne środki ochrony indywidualnej oraz bezwzględnie zapoznać się z informacjami zawartymi na etykiecie oraz ulotce dołączonej do preparatu.

Podstawowe wyposażenie ochrony indywidualnej stanowią:

 • Kombinezon ochronny – kombinezony z materiałów odpornych na substancje chemiczne, np. polipropylen, zapewniają ochronę skóry przed kontaktami z niebezpiecznymi chemikaliami. Nogawki kombinezonu ochronnego zawsze należy nakładać na buty.
 • Rękawice ochronne – rękawice wykonane z odpowiednich materiałów, takich jak lateks czy nitryl, chronią dłonie rolników przed bezpośrednim kontaktem z substancjami niebezpiecznymi
 • Ekran ochronny lub gogle – chronią twarz i oczy w przypadku rozprysku
 • Obuwie ochronne – wykonane z gumy, PCV, neoprenu lub winylu.
 • Nakrycie głowy – czapka z daszkiem lub kaptur kombinezonu ochronnego.
 • Ochrona dróg oddechowych – maska lub półmaska zaopatrzona w odpowiedni filtr ochronny A2, P2 lub P3.

Jakie mogą być skutki nieprzestrzegania zasad bezpieczeństwa pracy podczas stosowania niebezpiecznych substancji?

 • Ostre zatrucia wywoływane jednorazowym wchłonięciem dużej dawki preparatu
 • Przewlekłe zatrucia, powstające na skutek kumulowania się małych dawek substancji niebezpiecznych w organizmie przez dłuższy czas.
 • Skażenie środowiska naturalnego i szkodliwy wpływ na pożyteczne organizmy, pszczoły miodne.
 • Problemy zdrowotne – nawet po upływie kilku, czy kilkunastu lat – ciężkie do zidentyfikowania i powiązania objawów z ekspozycją na działanie szkodliwych substancji w przeszłości.

Co zrobić, jeśli podejrzewasz zatrucie niebezpieczną substancją?

 • Wezwij pomoc! Zadzwoń pod numer alarmowy 112; w oczekiwaniu na pomoc nie zostawiaj poszkodowanego samego.
 • Spróbuj zidentyfikować truciznę – jeśli to możliwe, porozmawiaj z poszkodowanym.
 • Nie wywołuj wymiotów, nie neutralizuj substancji chemicznych w żołądku – decyzja o takim postępowaniu należy do lekarza.
 • Jeśli poszkodowany jest przytomny, zachęć go do przepłukania jamy ustnej letnią wodą.

Źródła:

https://bialystok.pip.gov.pl/aktualnosci/bezpieczenstwo-w-rolnictwie-srodki-indywidualne-a-substancje-niebezpieczne

Broszura KRUS „Bezpiecznie z niebezpiecznymi substancjami”.

 

Urząd Gminy nie ponosi odpowiedzialności za treść powyższego komunikatu

Print Friendly, PDF & Email
Skip to content