Mietków
Gmina na fali
Mietków
Gmina na fali
Mietków
Gmina na fali
Mietków
Gmina na fali
Mietków
Gmina na fali
Mietków
Gmina na fali
Previous slide
Next slide

Mietków - Gmina na Fali

INFORMACJE DLA TURYSTÓW

ZBIORNIK MIETKOWSKI

Zbiornik Mietkowski – sztuczne jezioro o powierzchni ponad 900 ha – jest największą atrakcją turystyczną gminy. Duża tafla wody i sprzyjające wiatry zapewniają dobre warunki do uprawiania sportów wodnych (żeglarstwa, windserfingu, kitsurfingu itp.). Mnogość i różnorodność gatunków ryb żyjących w zbiorniku czyni go atrakcyjnym dla wędkarzy. Ku zadowoleniu ornitologów, upodobało go sobie także wiele unikalnych gatunków ptaków.

 


PARK KRAJOBRAZOWY

Park Krajobrazowy „Dolina Bystrzycy” został utworzony w 1998 r. w celu zachowania i popularyzacji walorów przyrodniczych, historycznych i krajobrazowych w warunkach racjonalnego zagospodarowania. Obejmuje obszar o powierzchni 8570 ha, położony na terenie gmin: Mietkow, Sobótka, Kąty Wrocławskie i Wrocław. Osią parku jest rzeka Bystrzyca. Najcenniejsze przyrodniczo są mało zmienione fragmenty dolin rzecznych ze starodrzewiami, wyspami, piaszczystymi łachami, zróżnicowanymi brzegami, seriami płycizn i zagłębień oraz z porastającymi brzegi mozaikowymi układami roślinności niskotorfowiskowej, łąkowej i leśnej.

http://dzpk.alpha.pl/pl/parki-krajobrazowe/88-park-krajobrazowy-dolina-bystrzycy.html

 


 ZABYTKI

Zespół Pałacowy w Domanicach – z XII/XIII w., z parkiem przypałacowym z 1 poł. XVIII w.

http://dolnyslask.org/zamki/obiekty/domanice/

 

 Pałac w Maniowie Małym – z poł. XIX w., obecnie w ruinie

http://dolnyslask.org/palace/obiekty/maniowmaly/

 

Dwór Obronny w Mietkowie – z poł. XVI w., obecnie w ruinie

http://dolnyslask.org/palace/obiekty/mietkow/

 

Pałac w Milinie – z XVI/XVII w.

 

Kościół w Borzygniewie – p.w. św. Barbary, z 2 poł. XIII w.

prezentacja o kościele w Borzygniewie

 

 

Kościół w Domanicach –  p.w. św. Anny, z 2 poł. XV w.

 

Kościół w Maniowie Wielkim – p.w. Niepokalanego Poczęcia NMP, z poł.XIV w.

  Prezentacja kościoła w Maniowie Wielkim

Kościół w Milinie – p.w. św. Michała Archanioła, z poł. XIV w.

 

Kościół w Ujowie – p.w. św. Jakuba Apostoła, z końca XIII w.

  Prezentacja kościoła w Ujowie


POMNIKI PRZYRODY

Dęby szypułkowe – w Maniowie, grupa 5 dębów o obwodzie pni 270-460 cm, rosnących wzdłuż wału powodziowego.

Cypryśnik błotny – w Wawrzeńczycach, na łące śródleśnej, o obwodzie pnia 436 cm.

Dąb szypułkowy – w Wawrzeńczycach na skraju lasu, o obwodzie pnia 580 cm.

Dąb szypułkowy – w Mietkowie , na skraju wału powodziowego, o obwodzie pnia 343 cm.

Dąb szypułkowy – w Maniowie, w pobliżu rzeki Bystrzycy, o obwodzie pnia 602 cm.

 


INSTYTUCJE KULTURY:

 

Gminny Ośrodek Kultury w Mietkowie

Spółdzielcza 1, 55-081 Mietków
tel. 71 31 68 254
www.gokmietkow.pl

 

Gminna Biblioteka Publiczna

Spółdzielcza 1, 55-081 Mietków
tel. 71 31 68 112
www.gbp-mietkow.pl

 


OBIEKTY SPORTOWO-REKREACYJNE:

 

Stadion Sportowy w Mietkowie

Mietków, ul.Kolejowa

Posiada boisko do piłki nożnej, do siatkówki, do koszykówki, trybuny z ławkami na ok. 800 osób oraz plac zabaw dla dzieci.

 

Sala Sportowa przy Szkole Podstawowej w Mietkowie

Mietków, ul. Kolejowa 28c, tel. 71 31 68 263

Wymiary sali 12 x 24 m; boisko do siatkówki, koszykówki, piłki ręcznej, urządzenia do ćwiczeń i zajęć rekreacyjnych.

 

Kompleks boisk sportowych dla dzieci i młodzieży przy Szkole Podstawowej w Mietkowie

Mietków, ul. Kolejowa 28c, tel. 71 31 68 263

Obejmuje: 2 boiska do koszykówki, 2 boiska do piłki nożnej, bieżnię trawiastą

 

Boiska wielofunkcyjne o twardej nawierzchni: Borzygniew, Chwałów, Domanice, Maniów, Maniów Wielki, Milin, Wawrzeńczyce

 

Boiska trawiaste do piłki nożnej: Borzygniew, Chwałów, Domanice,Maniów, Maniów Wielki, Milin, Proszkowice, Stróża, Ujów, Wawrzeńczyce,

 


INNE STRONY Z INFORMACJAMI DLA TURYSTÓW:

Strona Wsi Domanice

http://domanice-online.pl/

 

Informacja turystyczna Lokalnej Grupy Działania „Ślężanie”
http://www.it.slezanie.eu/mietkow/

 

Ośrodek Sportów Wodnych i Rekreacji Powiatu Wrocławskiego w Borzygniewie
www.bosw.pl

 

Stanica Wędkarska PZW w Borzygniewie
http://www.pzw.org.pl/wroclaw/cms/9037/stanica_wedkarska__mietkow_w_borzygniewie

 

Print Friendly, PDF & Email
Skip to content