Mietków
Gmina na fali
Mietków
Gmina na fali
Mietków
Gmina na fali
Mietków
Gmina na fali
Mietków
Gmina na fali
Mietków
Gmina na fali
Previous slide
Next slide

Mietków - Gmina na Fali

2 tys. zł na „Manifestację owadów” w Milinie Finał Programu Grantowego ENERIS

Cykl spotkań edukacyjnych, budowa hoteli dla pszczół czy „Manifestacja Owadów” – spośród zgłoszeń nadesłanych w ramach Programu Grantowego ENERIS „Pomysły Chroniące Środowisko”, najlepsze okazało się to autorstwa Gminnej Biblioteki Publicznej w Mietkowie, filia w Milinie. Nagrodą jest grant w wysokości 2 tys. zł na realizację projektu.

Pomysły przynoszące korzyści            

W kwietniu ruszyła pierwsza edycja Programu Grantowego ENERIS „Pomysły chroniące środowisko”. Organizacje pozarządowe, szkoły, biblioteki i ośrodki kultury z całej Polski rywalizowały o 13 grantów do 5 tys. zł każdy. Gminna Biblioteka Publiczna w Mietkowie, filia Milin zaproponowała projekt pn. „Pszczoły, bąki oraz trzmiele to są nasi przyjaciele”, który ma być odpowiedzią na problem masowego wymierania owadów zapylających. Podczas wakacji dzieci z gminy Mietków dowiedzą się dlaczego owady są tak ważne dla ekosystemu i jak można o nie dbać. Najmłodszych mieszkańców czeka udział w warsztatach, prelekcjach i zabawach, a także budowa hoteli dla owadów oraz wielki „Manifest owadów”, którego postanowienia zostaną przekazane m.in. do Urzędu Gminy.

Wręczenie grantu 3 Wręczenie grantu_Milin

 

 

 

 

 

– Dzieci i młodzież mają niewielką wiedzę na temat ochrony owadów zapylających, kojarzą głównie pszczoły i wytwory ich pracy. Nie uświadamiają sobie, że pszczoły to tylko jeden z gatunków owadów, które są niezbędne w procesie zapylania roślin – mówi Sylwia Machnik z Gminnej Biblioteki Publicznej w Mietkowie, filia Milin. – Ponadto wiedza na temat możliwości wspierania naturalnych zapylaczy poprzez zwykłe uprawianie kwiatów, budowanie hoteli dla owadów oraz ograniczenie oprysków jest nadal bardzo nikła. Dzieci mając tę wiedzę mogą wpłynąć na swoich rodziców, a także w dorosłym życiu świadomie pomagać środowisku – dodaje.

Kryteriami oceny w konkursie były m.in. wpływ na środowisko, użyteczność dla społeczności lokalnej, innowacyjność czy też rzeczywista możliwość realizacji pomysłu przy założonym budżecie i terminach. W jury Programu Grantowego ENERIS zasiadali doświadczeni samorządowcy – burmistrzowie oraz prezydenci miast objętych Programem, specjaliści ochrony środowiska ENERIS, ale także osobowości medialne, które łączy troska o środowisko naturalne – Marzena Rogalska, Tomasz Zubilewicz i Antoni Królikowski.

– To była czysta przyjemność – nie tylko ze względu na pomysłowość uczestników Programu, a tu, muszę przyznać, kreatywności nie brakowało, ale i w harcie ducha społeczności lokalnej. To wspaniałe, jak inicjatywy w postaci takiego Programu Grantowego potrafią jednoczyć w szczytnym celu – mówi Marzena Rogalska, jurorka Programu Grantowego ENERIS „Pomysły Chroniące Środowisko”.

– Bycie w jury, oprócz wspaniałej zabawy, pokazało mi też obraz prężnie działających, pomysłowych i zaangażowanych wspólnot lokalnych. Taka nagroda oferuje im mnóstwo możliwości i cieszę się, że to właśnie oni będą mieli możliwość z niej skorzystać – mówi Antoni Królikowski juror Programu Grantowego ENERIS „Pomysły Chroniące Środowisko”.

– Każdy dzień to szansa na zrobienie czegoś dobrego dla środowiska, a dlaczego nie zacząć już dzisiaj? Program Grantowy ENERIS dał szanse na szybki start trzynastu projektom, które poprawią stan środowiska w całej Polsce. Ja sam trzymam za nich mocno kciuki – mówi Tomasz Zubilewicz juror Programu Grantowego ENERIS „Pomysły Chroniące Środowisko”.

Lokalnie, ale w całej Polsce

W Programie Grantowym ENERIS „Pomysły Chroniące Środowisko” wpłynęły w sumie 102 wnioski grantowe z całej Polski, z których wyłoniono 13 zwycięzców. Każdy z nich otrzyma max. 5 tys. zł na projekt, który zostanie zrealizowany do końca tego roku.

– Bardzo dziękujemy wszystkim, którzy nadesłali swoje zgłoszenia. Dobrych pomysłów było na tyle dużo, że wybór zwycięzców okazał się naprawdę trudny. Liczba przesłanych zgłoszeń jest dla nas dowodem na to, jak dbałość o ochronę środowiska jest ważna dla Polaków – mówi Magdalena Sułek-Domańska, Dyrektor ds. Komunikacji ENERIS. – Kreatywności w zgłoszeniach nie brakowało, a dzięki aktywizacji społeczności lokalnych – uczniów z lokalnych szkół, sąsiadów czy znajomych z domu kultury możliwa jest realizacja projektu, którego pozytywne efekty będą jeszcze długo odczuwalne – dodaje.

Program Grantowy ENERIS realizowany jest indywidualnie w 13 lokalizacjach, od Pruszcza Gdańskiego do Jaworzna i Kłodzka, od Gorzowa Wielkopolskiego do Sochaczewa. W sumie ENERIS przyzna 65 tys. złotych – granty mogą być wykorzystane do końca tego roku. Celem pierwszej edycji Programu Grantowego ENERIS jest prawdziwa ochrona środowiska realizowana przez lokalne działania służące ograniczeniu negatywnego oddziaływania człowieka na otoczenie, promocja zachowań ekologicznych oraz budowaniu szeroko pojętej zielonej infrastruktury.

ENERIS to największa polska firma działająca w obszarze ochrony środowiska, specjalizująca się w budowie oraz eksploatacji infrastruktury z zakresu gospodarki wodno-ściekowej, odpadowej oraz energetyki odnawialnej. Jesteśmy sprawdzonym partnerem wielu samorządów, z którymi realizujemy zadania dotyczące gospodarki komunalnej: odbioru, transportu i przetwarzania odpadów oraz odzysku surowców. Posiadamy potencjał do budowy zindywidualizowanych rozwiązań dla naszych partnerów. Firma od początku działania angażuje się społecznie, przede wszystkim w działania edukacyjne, których celem jest zmiana postaw społecznych dotyczących zmniejszania negatywnego wpływu na środowisko czy odpowiedzialne postępowanie z odpadami. Nasza idea edukacyjna opiera się na hasłach Redukuj – Odzyskuj – Przetwarzaj. Redukuj swój wpływ na środowisko, Odzyskuj – tyle surowców, ile możliwe oraz Przetwarzaj – te odpady, których nie można odzyskać.

Więcej na: www.grupa-eneris.pl

Print Friendly, PDF & Email
Skip to content