Mietków
Gmina na fali
Mietków
Gmina na fali
Mietków
Gmina na fali
Mietków
Gmina na fali
Mietków
Gmina na fali
Mietków
Gmina na fali
Previous slide
Next slide

Mietków - Gmina na Fali

Informacja o otrzymaniu dofinansowania przez Gminę Mietków

Gmina Mietków informuje, że w 2016 r. otrzymała dofinansowanie z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie i Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu do zadania pn: „Usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Mietków” w wysokości 8 054,42 zł.
Dotacja została przyznana w miesiącu październiku 2016 r.
Zadanie usuwania wyrobów zawierających azbest było realizowane w okresie od 28.04.2016 r. do 1.09.201 6 r.

Wójt Gminy Mietków

/-/ Adam Kozarowicz

Informacja

Print Friendly, PDF & Email
Skip to content