Mietków
Gmina na fali
Mietków
Gmina na fali
Mietków
Gmina na fali
Mietków
Gmina na fali
Mietków
Gmina na fali
Mietków
Gmina na fali
Previous slide
Next slide

Mietków - Gmina na Fali

Przekazanie OSP w Mietkowie nowoczesnego sprzętu do ratowania życia

   20 czerwca o godz. 13.00 w Gminnym Ośrodku Kultury w Mietkowie, podczas sesji Rady Gminy Mietków, nastąpiło przekazanie  jednostkom OSP naszej gminy nowoczesnego sprzętu do ratowania zdrowia i życia ludzi w postaci defibrylatorów i plecaka ratownictwa medycznego PSP.  Plecak PSP R-1 pozyskała jednostka OSP Mietków. Natomiast defibrylatory trafiły do OSP Stróża i OSP Domanice. Całkowity koszt zadania to kwota 16 772,40 zł.

   Sprzęt ten zdecydowanie poprawi skuteczność działania strażaków ochotników, którzy będą mogli jeszcze sprawniej i skuteczniej działać i służyć mieszkańcom Gminy Mietków w sytuacjach kryzysowych ratując najcenniejszy dar jakim jest ludzkie życie.

   Zadanie zostało zrealizowane w ramach Projektu „Wsparcie i rozwój systemu instytucjonalnego pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem i świadkom oraz realizacja przez jednostki sektora finansów publicznych zadań ustawowych związanych z ochroną interesów osób pokrzywdzonych przestępstwem i świadków oraz likwidacją skutków pokrzywdzenia przestępstwem”. Projekt jest współfinansowany ze środków Ministerstwa Sprawiedliwości w ramach Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości, którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości.

Print Friendly, PDF & Email
Skip to content