Mietków
Gmina na fali
Mietków
Gmina na fali
Mietków
Gmina na fali
Mietków
Gmina na fali
Mietków
Gmina na fali
Mietków
Gmina na fali
Poprzedni
Następny

Mietków - Gmina na Fali

Poprawiony harmonogram wywozu odpadów komunalnych w Gminie Mietków

Informacja przekazana przez ZOM w Świdnicy

   W ślad za informacją otrzymaną od Zakładu Oczyszczania Miasta przekazujemy, że w związku z dniem wolnym 6 stycznia zmianie ulega odbiór odpadów w miesiącu styczniu 2020 r. : odpady zmieszane z 9.01.2020 r. na 10.01.2020 r. (piątek) plastik, tworzywa sztuczne z 8.01.2020 r. do 9.01.2020 r. (czwartek), odpady bio (z gniazd) z 8.01.2020 r. na 9.01.2020 r. W załączeniu poprawiony harmonogram odbioru odpadów.

 

Urząd Gminy nie ponosi odpowiedzialności za treść powyższego komunikatu

Print Friendly, PDF & Email
Skip to content