Mietków
Gmina na fali
Mietków
Gmina na fali
Mietków
Gmina na fali
Mietków
Gmina na fali
Mietków
Gmina na fali
Mietków
Gmina na fali
Previous slide
Next slide

Mietków - Gmina na Fali

Ogłoszenie o sesji Rady Gminy w dniu  18 listopada 2020 r.  o godz. 10.00

Herb Gminy Mietków

O G Ł O S Z E N I E

 

                        Zawiadamia się wszystkich mieszkańców Gminy Mietków, że w dniu  18 listopada 2020 r.  o godz. 10.00  w sali narad  w Urzędzie Gminy Mietków,  ul. Kolejowa 35, odbędzie się Sesja Rady Gminy Mietków.  Ze względu na konieczność zachowania reżimu sanitarnego sesja odbędzie się bez udziału publiczności.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie Sesji.
 2. Informacja w sprawie uwag zgłoszonych do protokołu z poprzedniej sesji z dnia 10.2020 r.
 3. Informacje Przewodniczącej Rady Gminy o działaniach w okresie między sesjami.
 4. Sprawozdanie Wójta z wykonania uchwał w okresie między sesjami.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie wniesienia skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Dolnośląskiego nr NK-N.4131.79.3.2020.RJ1 z dnia 21 października 2020 r.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2020 rok.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Rocznego Programu Współpracy Gminy Mietków z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2021 roku.”
 8. Interpelacje i zapytania radnych.
 9. Odpowiedzi na interpelacje z poprzedniej sesji.
 10. Wolne wnioski, informacje i zapytania.
 11. Zamknięcie sesji.

                            Przewodnicząca Rady Gminy

                            Helena Artymowicz

 

Print Friendly, PDF & Email
Skip to content