Mietków
Gmina na fali
Mietków
Gmina na fali
Mietków
Gmina na fali
Mietków
Gmina na fali
Mietków
Gmina na fali
Mietków
Gmina na fali
Previous slide
Next slide

Mietków - Gmina na Fali

Ogłoszenie o sesji Rady Gminy Mietków w dniu 19.08.2021 r.

OGŁOSZENIE

Zawiadamia się wszystkich mieszkańców Gminy Mietków,

że w dniu 19.08.2021 r. o godzinie 12.00

w Sali Narad Urzędu Gminy Mietków,  odbędzie się Sesja Rady Gminy Mietków

 

Porządek obrad:

 1. Otwarcie Sesji.
 2. Informacja w sprawie uwag zgłoszonych do protokołu z poprzedniej sesji z dnia 07.2021 r.
 3. Informacje Przewodniczącej Rady Gminy o działaniach w okresie między sesjami.
 4. Sprawozdanie Wójta z wykonania uchwał w okresie między sesjami.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2021 rok.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mietków.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy dotyczących tych samych nieruchomości po umowach zawartych na czas oznaczony do 3 lat.
 8. Interpelacje i zapytania Radnych.
 9. Odpowiedzi na interpelacje z poprzedniej sesji.
 10. Wolne wnioski, informacje i zapytania.
 11. Zamknięcie sesji.

Przewodnicząca Rady Gminy Mietków

/-/ Helena Artymowicz /-/

Ogłoszenie o sesji Rady Gminy Mietków w dniu 19.08.2021 r.

Print Friendly, PDF & Email
Skip to content