Mietków
Gmina na fali
Mietków
Gmina na fali
Mietków
Gmina na fali
Mietków
Gmina na fali
Mietków
Gmina na fali
Mietków
Gmina na fali
Previous slide
Next slide

Mietków - Gmina na Fali

OGŁOSZENIE. Zawiadamia się wszystkich mieszkańców Gminy Mietków, że w dniu 26.11.2021 r. o godzinie 11.00 w Sali Narad Urzędu Gminy Mietków odbędzie się Sesja Rady Gminy Mietków

herb_mietkow

OGŁOSZENIE

Zawiadamia się wszystkich mieszkańców Gminy Mietków,

że w dniu 26.11.2021 r. o godzinie 11.00 w Sali Narad Urzędu Gminy Mietków

  odbędzie się Sesja Rady Gminy Mietków

 

Porządek obrad:

 1. Otwarcie Sesji.
 2. Informacja w sprawie uwag zgłoszonych do protokołu z poprzedniej sesji z dnia 10.2021 r.
 3. Informacje Przewodniczącej Rady Gminy o działaniach w okresie między sesjami.
 4. Sprawozdanie Wójta z wykonania uchwał w okresie między sesjami.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2021 rok.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIV/228/2021 Rady Gminy Mietków z dnia 27 października 2021 r. w sprawie określenia wysokości stawek na podatek od nieruchomości.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia dopłat do taryf zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy Mietków.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie wysokości opłat za usługi komunalne na rok 2022, świadczone przez Zakład Gospodarki Komunalnej.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie wynagrodzenia Wójta Gminy Mietków.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej działalności profilaktycznej prowadzonej przez Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie wystąpienia Gminy Mietków ze Stowarzyszenia „Rzeczpospolita Samorządna” z siedzibą we Wrocławiu
 12. Interpelacje i zapytania Radnych.
 13. Odpowiedzi na interpelacje z poprzedniej sesji.
 14. Wolne wnioski, informacje i zapytania.
 15. Zamknięcie sesji.

 

 

Przewodnicząca Rady Gminy Mietków

/-/ Helena Artymowicz /-/

 

Print Friendly, PDF & Email
Skip to content