Mietków
Gmina na fali
Mietków
Gmina na fali
Mietków
Gmina na fali
Mietków
Gmina na fali
Mietków
Gmina na fali
Mietków
Gmina na fali
Previous slide
Next slide

Mietków - Gmina na Fali

AKTYWIZACJA DOLNOŚLĄSKIEGO RYNKU PRACY – III edycja

Informacja przekazana przez Wrocławską Agencję Rozwoju Regionalnego S.A

Wrocławska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. rozpoczęła realizację projektu pt. „AKTYWIZACJA DOLNOŚLĄSKIEGO RYNKU PRACY – III edycja” w ramach działania 8.5 Przystosowanie do zmian zachodzących w gospodarce w ramach działań outplacementowych Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego 2014-2020.

Projekt jest realizowany na terenie Dolnego Śląska i jest skierowany do pracodawców przechodzących procesy restrukturyzacyjne i ich pracowników z obszaru województwa dolnośląskiego. Wsparciem zostaną objęte osoby przewidziane do zwolnienia, zagrożone zwolnieniem i zwolnione z przyczyn zakładu pracy oraz osoby odchodzące z rolnictwa zamierzające podjąć zatrudnienie poza rolnictwem.

W razie dodatkowych pytań bardzo prosimy o kontakt z pracownikiem WARR SA, p. Paulą Gawędą (paula.gaweda@warr.pl), pod numerem telefonu 887 350 164

 

Urząd Gminy nie ponosi odpowiedzialności za treść powyższego kom unikatu

Print Friendly, PDF & Email
Skip to content