Mietków
Gmina na fali
Mietków
Gmina na fali
Mietków
Gmina na fali
Mietków
Gmina na fali
Mietków
Gmina na fali
Mietków
Gmina na fali
Previous slide
Next slide

Mietków - Gmina na Fali

AKTYWNY DOLNY ŚLĄSK

Aktywny Dolny Śląsk to pilotażowy program budżetu obywatelskiego dla inicjatyw sportowych i turystycznych. Mamy możliwość zgłaszania swoich pomysłów, dyskusji o nich, a następnie wyboru najlepszych rozwiązań w głosowaniu. Aktywny Dolny Śląsk  to 600 tysięcy złotych, które przeznaczone będą na projekty z zakresu upowszechniania sportu i promowania oferty turystycznej Dolnego Śląska. Celem programu jest wzmacnianie identyfikacji z regionem poprzez tworzony wspólnie budżet.

Budżet realizowany będzie w całym województwie, w podziale na 5 okręgów: Jeleniogórskim, Wałbrzyskim, Legnickim, Wrocławskim oraz we Wrocławiu. Każdy z okręgów dysponuje kwotą 120 tysięcy złotych. Wniosek projektowy może zgłosić pełnoletni mieszkaniec Dolnego Śląska, który do swojego pomysłu przekona min. 50 osób, a zagłosować będą mogli już 16-latkowie. Szacunkowa kwota na jednostkowe zadanie realizowane w ramach Budżetu nie może przekraczać 40 tys. zł. Każdy z subregionów w efekcie wyłoni „własne” zwycięskie projekty.

Zgłaszanie projektów konkursowych trwa od 16 marca do 6 kwietnia br. Po weryfikacji formalno-merytorycznej wniosków poddane zostaną one społecznemu głosowaniu w dniach 8-22 maja br. Konkursy na realizację wyłonionych w głosowaniu zwycięskich projektów odbędą się między 5 czerwca a 18 lipca br. Realizacja projektów rozpocznie się 1 sierpnia i potrwa do końca 2016 roku.

Regulamin konkursu, formularz wniosku i inne ważne informacje o programie znajdują się na stronie internetowej: http://aktywny.dolnyslask.pl/

Print Friendly, PDF & Email
Skip to content