Mietków
Gmina na fali
Mietków
Gmina na fali
Mietków
Gmina na fali
Mietków
Gmina na fali
Mietków
Gmina na fali
Mietków
Gmina na fali
Previous slide
Next slide

Mietków - Gmina na Fali

Ankieta dotycząca Strategii Rozwoju Gminy Mietków na lata 2016-2020

logoug

Mietków, 12.11.2015 r.

 Informuję, że Urząd Gminy Mietków przystąpił do opracowania „Strategii Rozwoju Gminy Mietków na lata 2016 – 2020”, w której określone zostaną zasoby i potencjały Gminy oraz kierunki dalszego rozwoju. Istotnym elementem niezbędnym do utworzenia strategii jest poznanie opinii mieszkańców gminy, w tym również instytucji, stowarzyszeń, organizacji pozarządowych, lokalnych środowisk, przedsiębiorców. Chcemy poznać Państwa zdanie na temat problemów gminy oraz określić możliwość zniwelowania ich przez Samorząd.

Dokument Strategii oprócz określenia dalszych kierunków rozwoju naszej gminy, określi wizję, misję i cele strategiczne na najbliższe lata. Zaplanowane zadania w ramach dokumentu strategicznego przyczynią się do przywrócenia ładu i rozwoju gospodarczego, odbudowy więzi społecznych, ochrony środowiska naturalnego, zachowania dziedzictwa kulturowego, a tym samym poprawy jakości życia mieszkańców. Ponadto, określenie strategii rozwoju podniesie wiarygodność gminy wobec partnerów zewnętrznych, będzie stanowić podstawę do korzystania z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej w nowej perspektywie finansowej na lata 2014-2020 i innych zewnętrznych źródeł finansowania.

Zapraszamy wszystkich, dla których procesy służące poprawie warunków życia w naszej gminie nie są obojętne do wypełnienia anonimowej ankiety i odesłania jej drogą mailową na adres: urzad@gminamietkow.pl lub  złożenia w Sekretariacie Urzędu Gminy w Mietkowie. Termin dostarczenia ankiet upływa 19 listopada 2015 roku.

Pobierz ANKIETA_-_STRATEGIA_ROZWOJU

Wójt Gminy Mietków /-/

Print Friendly, PDF & Email
Skip to content