Mietków
Gmina na fali
Mietków
Gmina na fali
Mietków
Gmina na fali
Mietków
Gmina na fali
Mietków
Gmina na fali
Mietków
Gmina na fali
Previous slide
Next slide

Mietków - Gmina na Fali

BADANIA AKTYWNOŚCI EKONOMICZNEJ LUDNOŚCI

Informacja przekazana przez Główny Urząd Statystyczny we Wrocławiu- Dolnośląski Ośrodek Badań Regionalnych Informatorium

Dolnośląski Ośrodek Badań Regionalnych
Informatorium

BAEL nieprzerwanie od 1992 roku monitoruje zmiany zachodzące na polskim rynku pracy. Co kwartał dostarcza wiarygodnych i porównywalnych danych dotyczących sytuacji osób pracujących, bezrobotnych i biernych zawodowo.

Wyniki Badania Aktywności Ekonomicznej Ludności wykorzystywane są przez najważniejsze krajowe i międzynarodowe instytucje m.in. przez ministerstwa, urzędy centralne, NBP, ONZ, UNESCO, Bank Światowy, uczelnie, placówki naukowe.

Realizację badania w poszczególnych województwach koordynują urzędy statystyczne, a do wylosowanych mieszkań/gospodarstw dzwonią ankieterzy statystyczni realizując badanie przez telefon lub odwiedzając gospodarstwa domowe.

Więcej na temat Badania Aktywności Ekonomicznej Ludności oraz innych badań ankietowych możemy dowiedzieć się na stronie internetowej GUS https://badania-ankietowe.stat.gov.pl/kategoria/1/badanie/27#!study7

 

Urząd Gminy nie ponosi odpowiedzialności za treść powyższego komunikatu

Print Friendly, PDF & Email
Skip to content