Mietków
Gmina na fali
Mietków
Gmina na fali
Mietków
Gmina na fali
Mietków
Gmina na fali
Mietków
Gmina na fali
Mietków
Gmina na fali
Previous slide
Next slide

Mietków - Gmina na Fali

Bezpieczna praca ze środkami ochrony roślin

Informacja przekazana przez KRUS we Wrocławiu

Bezpieczna praca ze środkami ochrony roślin.

Logo bezpiecznie z niebezpiecznymi sybstancjami

 

            Wiosenne prace polowe ruszyły na dobre, a wraz z nimi wykorzystywanie pestycydów w gospodarstwie.

Następstwem kontaktu ze środkami ochrony roślin mogą być poważne powikłania zdrowotne. Aby tak się nie stało, należy stosować kilka podstawowych zasad bezpiecznej pracy:

 1. Prace z pestycydami mogą wykonywać wyłącznie osoby dorosłe, a szczególnie mężczyźni. Należy ukończyć szkolenie w zakresie stosowania środków ochrony roślin i posiadać zaświadczenie o jego ukończeniu. Jest ono ważne 5 lat od dnia wydania.

Wszelkie czynności związane z użyciem środków ochrony roślin mogą wykonywać dorośli, cieszący się dobrym zdrowiem. W żadnym przypadku nie wolno wykonywać tych prac kobietom w ciąży lub karmiącym piersią i dzieciom. Każda choroba może wzmocnić negatywne skutki szkodliwości środków ochrony roślin.

 1. Do prac z użyciem środków ochrony roślin nie należy przystępować na czczo, a także następnego dnia po spożyciu alkoholu. Spożywanie alkoholu zabronione jest w czasie wykonywania zabiegów ochrony roślin oraz w dniu następnym. Lekceważenie tego zalecenia grozi poważnymi zatruciami.

Nie wolno palić tytoniu w czasie kontaktu ze środkami chemicznymi – w przypadku dostania się pestycydów do papierosa, istnieje zagrożenie wniknięcie do organizmu bardzo szkodliwych związków chemicznych powstających w kontakcie z żarem.

 1. Przed rozpoczęciem prac opryskowych należy zgromadzić niezbędne środki ochrony indywidualnej oraz bezwzględnie zapoznać się z informacjami zawartymi na etykiecie oraz ulotce dołączonej do preparatu.

Podstawowe wyposażenie ochrony indywidualnej stanowią:

 • Kombinezon ochronny – stanowi podstawowy element ochrony osobistej. Nogawki kombinezonu ochronnego zawsze należy nakładać na buty.
 • Rękawice nitrylowe – chronią dłonie przed kontaktem z substancjami chemicznymi
 • Ekran ochronny lub gogle – chronią twarz i oczy w przypadku rozprysku produktu
 • Obuwie ochronne –wykonane z gumy, PCW, neoprenu lub winylu
 • Nakrycie głowy – czapka z daszkiem lub kaptur kombinezonu ochronnego
 • Ochrona dróg oddechowych – maska lub półmaska zaopatrzona w odpowiedni filtr ochronny A2, P2 lub P3

 1. W gospodarstwie, przy magazynowaniu środków ochrony roślin, należy przestrzegać kilku ważnych zasad:
 • Środki ochrony roślin należy przechowywać w oryginalnych opakowaniach
 • Pomieszczenie w jakim środki te są przechowywane nie może znajdować się w budynkach mieszkalnych, inwentarskich i spichlerzach
 • Pomieszczenie powinno być wentylowane, a temperatura w nim może wahać się od 0˚C do 30˚C
 • Przestrzeń do składowania powinna być oddalona od bezpośrednich źródeł ciepła.

 1. ZABRONIONE JEST
 • Przechowywanie niewykorzystanych środków ochrony roślin w opakowaniach zwyczajowo używanych do przechowywania żywności i butelkach po napojach.
 • Przechowywanie środków ochrony roślin z artykułami spożywczymi, napojami, paszami dla zwierząt i płodami rolnymi.
 • Nieprzestrzeganie okresów karencji (tj. czasu od ostatniego zabiegu ochronnego do dnia zbioru i skierowania do spożycia np. owoców lub warzyw) oraz prewencji (tj. okresu zapobiegającego zatrucia ludzi, zwierząt, pszczół).
 • Przewożenie osób lub przedmiotów na opryskiwaczu
 • Praca na pochyleniach przekraczających wartości podane w instrukcji obsługi opryskiwacza
 • Wchodzenie do zbiornika
 • Pozostawienie bez nadzoru ciągnika z przyłączonym opryskiwaczem.

Sybilla Gancarek
Specjalista

Samodzielny Referat Prewencji, Rehabilitacji i Orzecznictwa Lekarskiego
KRUS Oddział Regionalny we Wrocławiu

Informacje pochodzą z broszur Rolnictwo: „ Chemia dla rolników” Tomasz W. Grausz Warszawa 2013, „Pracuj bezpiecznie poradnik dla rolników” Zbigniew Serwanski 2010 r. oraz  broszury prewencyjnej KRUS „ Dobre praktyki BHP przy pielęgnacji i ochronie roślin” Warszawa 2010 r.

 

Print Friendly, PDF & Email
Skip to content