Mietków
Gmina na fali
Mietków
Gmina na fali
Mietków
Gmina na fali
Mietków
Gmina na fali
Mietków
Gmina na fali
Mietków
Gmina na fali
Previous slide
Next slide

Mietków - Gmina na Fali

Budżet na 2023 rok uchwalony

Rada Gminy Mietków na ostatnim posiedzeniu 2022 r. w środę, 28 grudnia uchwaliła budżet na 2023 rok. Radni przyjęli go jednogłośnie.
Podjęcie tej ważnej decyzji poprzedziły obszerne dyskusje podczas posiedzeń stałych Komisji Rady Gminy, które obradowały przed sesją Rady. Projekt uchwały budżetowej na 2023 rok został pozytywnie zaopiniowany przez Regionalną Izbę Obrachunkową.
Budżet na 2023 rok zakłada dochody w kwocie 17.903.826 zł, zaś wydatki w kwocie 21.041.649,14 zł, z czego wydatki majątkowe (na inwestycje i zakupy inwestycyjne) wynoszą 2.231.790,75 zł. Deficyt budżetu w wysokości 3.137.823,14 zł zostanie sfinansowany wolnymi środkami w wysokości 2.139.270,69 zł oraz niewykorzystanymi środkami pieniężnymi na rachunku bankowym budżetu, w wysokości 998.552,45 zł.
Wśród zaplanowanych inwestycji należy wymienić m.in. budowę pawilonu garażowego dla OSP w Stróży (200.000 zł), remont nawierzchni drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Milin- ul. Łąkowa i Bystrzycka (630.000 zł), remont nawierzchni drogi prowadzącej do zbiornika wodnego Mietków w obrębie Maniów – Maniów Mały– (92.5000 zł), budowę chodnika dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1997D i 2085 D w Domanicach w ramach programu „Bezpieczna droga” (kwota 340.000 zł) i budowę oświetlenia drogowego w miejscowości Piława (80.000 zł). Zabezpieczono także środki w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków na wykonanie odwodnienia i osuszenie murów zabytkowego pałacu w Milinie, którego właścicielem jest Gmina Mietków (60.000 zł).
Środki zabezpieczone w ramach funduszu sołeckiego stanowią ogółem 367.665,03 zł. Wśród inwestycji bezpośrednio wytypowanych do realizacji podczas zebrań wiejskich należy wymienić m.in. wykonanie ogrodzenia przy świetlicy wiejskiej w Chwałowie, wykonanie dokumentacji projektowej nowej świetlicy w Proszkowicach, zakup klimatyzatorów do świetlicy w Borzygniewie, wyłożenie kostką brukową placów przed świetlicami w Domanicach, Maniowie Wielkim i Ujowie.
Jak co roku zabezpieczono także środki na dofinansowanie do przydomowych oczyszczalni ścieków (40.000 zł) oraz wymianę pieców c.o. na ekologiczne źródła ciepła (40.000 zł.)
Opr. GNŻ
Print Friendly, PDF & Email
Skip to content