Mietków
Gmina na fali
Mietków
Gmina na fali
Mietków
Gmina na fali
Mietków
Gmina na fali
Mietków
Gmina na fali
Mietków
Gmina na fali
Previous slide
Next slide

Mietków - Gmina na Fali

Budżet na 2024 rok uchwalony

Rada Gminy Mietków na ostatnim tegorocznym posiedzeniu – w czwartek 29 grudnia uchwaliła budżet na 2024 rok. Radni przyjęli go jednogłośnie.
Podjęcie tej ważnej decyzji poprzedziła dyskusja podczas posiedzeń stałych Komisji Rady Gminy, które obradowały przed sesją Rady. Projekt uchwały budżetowej na 2024 rok został pozytywnie zaopiniowany przez Regionalną Izbę Obrachunkową.
Budżet na 2024 rok zakłada dochody w kwocie 23.250.084,39 zł, zaś wydatki w kwocie 24.405.084,39 zł, z czego wydatki majątkowe (na inwestycje i zakupy inwestycyjne) wynoszą 3.322.251,93 zł. Deficyt budżetu w wysokości 1.155.000 zł zostanie sfinansowany wolnymi środkami w wysokości 225.000,00 zł oraz niewykorzystanymi środkami pieniężnymi na rachunku bankowym budżetu, w wysokości 930.000,00 zł.
Wśród zaplanowanych inwestycji należy wymienić m.in. I etap budowy przedszkola publicznego w Mietkowie (zaplanowana na ten cel kwota to 936.719,00 zł), budowę zaplecza do przeprowadzenia akcji ratowniczych – remizy dla OSP Stróża (zabezpieczona kwota to 200.000 zł) i budowę świetlicy w Proszkowicach (219.500 zł, w tym środki z funduszu sołeckiego 20.000 zł).
Na przyszły rok zaplanowane do realizacji zostały także projekty przy zabytkowych świątyniach w Domanicach, Borzygniewie, Maniowie Wielkim i w Stróży – w ramach środków pozyskanych z programu „Polski Ład – Ochrona Zabytków” na łączną kwotę 1.519.152,44 zł.
Środki zabezpieczone w ramach funduszu sołeckiego stanowią ogółem 435.843,86 zł Wśród inwestycji bezpośrednio wytypowanych do realizacji podczas zebrań wiejskich należą m.in.: zakup i montaż monitoringu zewnętrznego w Borzygniewie, modernizacja ogrodzenia boiska w Dzikowej, modernizacja boiska wraz z zagospodarowaniem terenu w Chwałowie, zakup traktorka do koszenia trawy w Maniowie Wielkim, modernizacja oświetlenia ulicznego w Mietkowie, wykonanie dokumentacji projektowej świetlicy w Maniowie Małym, zagospodarowanie miejsc rekreacji w Domanicach, doposażenie placów zabaw w Piławie, Milinie Wawrzeńczycach i w Ujowie.
Opr. GNŻ
Print Friendly, PDF & Email
Skip to content