Mietków
Gmina na fali
Mietków
Gmina na fali
Mietków
Gmina na fali
Mietków
Gmina na fali
Mietków
Gmina na fali
Mietków
Gmina na fali
Poprzedni
Następny

Mietków - Gmina na Fali

CERTYFIKAT ZNAKU ZAKUP PROSPOŁECZNY DLA PODMIOTÓW EKONOMII SPOŁECZNEJ

Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej od zeszłego roku buduje na Dolnym Śląsku markę znaku Zakup Prospołeczny. Również w tym roku kolejne podmioty otrzymają certyfikat i staną się Zdobywcami Znaku.


CZYM JEST TEN ZNAK?

Przyznanie znaku to wynik dbałości o stałe umacnianie rangi i wizerunku podmiotów ekonomii społecznej, świadczących usługi i wytwarzających produkty o najwyższej jakości, wykonane z wyjątkową dbałością o wykorzystanie potencjału społecznego. Certyfikacja efektywnie wspomaga działania prowadzone przez wyróżnione podmioty w zakresie marketingu i public relations.

KTO MOŻE OTRZYMAĆ CERTYFIKAT?

Podmioty ekonomii społecznej tj.:

 1. Centrum Integracji Społecznej (CIS),
 2. Zakład Aktywności Zawodowej (ZAZ),
 3. spółdzielnia socjalna,
 4. spółdzielnia inwalidów i niewidomych,
 5. spółka non-profit,
 6. fundacja,
 7. stowarzyszenie,
 8. inny podmiot, który spełnia definicję organizacji pozarządowej w rozumieniu przepisów o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,
 9. osoba prawna i jednostka organizacyjna działającą na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania,
 10. pozostałe spółdzielnie o charakterze konsumenckim i wzajemnościowym (w tym spółdzielnie pracy).

DODATKOWO:

Podmiot:

1. prowadzi trwałą i efektywną działalność społeczną,
2. funkcjonuje na rynku przez co najmniej 6 miesięcy,
3. jego działalność ma charakter ekonomiczny tzn., że podmiot musi w ostatnim okresie obrachunkowym posiadać nie mniej niż 30% przychodu własnych w ogólnej wartości przychodów (nie dotyczy ZAZ),
4. prowadzi działalność na terenie województwa dolnośląskiego,
5. wyroby lub świadczone usługi wyróżniają się wysoką jakością.

JAK MOŻNA UZYSKAĆ CERTYFIKAT ZNAKU ZAKUP PROSPOŁECZNY?

 1. Należy wypełnić wniosek o certyfikację, ankietę podmiotu ekonomii społecznej oraz przygotować pozostałe dokumenty (wymienione w ankiecie podmiotu)
 2. Podpisać dokumenty i złożyć wybierając jedną z form:
 1. Pocztą na adres: Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej ul. Hubska 7, 50-501 Wrocław
 1. na adres e-mail: dops@dops.wroc.pl

 

NABÓR ZGŁOSZEŃ TRWA DO 15 SIERPNIA 2017R.

W razie pytań zapraszam do kontaktu:

Biuro Znaku:

Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej

ul. Hubska 7
50-501 Wrocław
www.dops.wroc.pl

Osoba do kontaktu:
Anna Mokrzecka-Bogucka
tel. 500 156 055

Fax. 71 770 42 30
e-mail: a.mokrzecka-bogucka@dops.wroc.pl

Do pobrania:
Zasady przyznawania znaku
Zasady weryfikacji Podmiotów Ekonomii Społecznej
Regulamin prac Dolnośląskiej Kapituły Certyfikującej

Wniosek o certyfikację

Ankieta Podmiotu Ekonomii Społecznej

Print Friendly, PDF & Email
Skip to content