Mietków
Gmina na fali
Mietków
Gmina na fali
Mietków
Gmina na fali
Mietków
Gmina na fali
Mietków
Gmina na fali
Mietków
Gmina na fali
Previous slide
Next slide

Mietków - Gmina na Fali

Dopłaty do materiału siewnego 2017

W okresie od 15 stycznia do 25 czerwca 2017 roku można składać wnioski o przyznanie dopłaty z tytułu zużytego do siewu lub sadzenia materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany mający charakter pomocy de minimis w rolnictwie.

W podanym terminie można starać się  o przyznanie dopłaty  za materiał zakupiony
i wysiany w okresie od 15 lipca 2016 roku do 15 czerwca 2017 roku:

  • zbóż ozimych
  • zbóż jarych
  • roślin strączkowych
  • ziemniaka
  • mieszanek zbożowych i pastewnych ( sporządzonych z gatunków roślin objętych systemem dopłat z wyłączeniem ziemniaka)

Uwaga

  • wysokość stawek dopłatowych obowiązujących w 2017 roku określona będzie
    w drodze rozporządzenia Rady Ministrów do dnia 30 września
  • decyzje wydawane będą 60 dni od wejścia w życie przepisów rozporządzenia Rady Ministrów
  • w przypadku mieszanek zbożowych i pastewnych dopłatą mogą być objęte tylko te mieszanki w których skład wchodzą jedynie nasiona posiadające kategorię elitarny lub kwalifikowany

Obowiązuje NOWY WZÓR WNIOSKU o przyznanie dopłaty na 2017 rok.

Łączna kwota pomocy de minimis w ciągu 3 lat nie może przekroczyć 15.000 euro.

Wnioski razem z załącznikami należy złożyć w Oddziale terenowym ARR właściwym dla miejsca zamieszkania lub wysłać pocztą.

OT ARR Wrocław, 53-333 Wrocław, ul. Powstańców Śląskich 28/30

tel. (71) 335-01-51, fax ( 71) 335-01-79

Więcej informacji:

OT ARR Wrocław,

DODR Wrocław, ul. Zwycięska 8, tel.71 339 81 85

Doradca terenowy: Ewa Góral,  tel. kom. 791 463 888, ewa.goral@dodr.pl

 

Print Friendly, PDF & Email
Skip to content