Mietków
Gmina na fali
Mietków
Gmina na fali
Mietków
Gmina na fali
Mietków
Gmina na fali
Mietków
Gmina na fali
Mietków
Gmina na fali
Previous slide
Next slide

Mietków - Gmina na Fali

Dopłaty do materiału siewnego 2016

Oddział Terenowy Agencja Rynku Rolnego we Wrocławiu uprzejmie informuje, że w okresie od 15 stycznia do 25 czerwca 2016 r. można składać wnioski o przyznanie dopłaty z tytułu zużytego do siewu lub sadzenia materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany mającej charakter pomocy de minimis w rolnictwie.

UWAGA:
W 2016 r. uległy zmianie zasady udzielania dopłat i należy zwrócić uwagę na to, że:
po zakończeniu terminu składania wniosków, do dnia 30 września Rada Ministrów w drodze rozporządzenia określi wysokość stawek,
decyzje będą wydawane w terminie 60 dni od wejścia w życie przepisów ww. rozporządzenia RM,
dopłatą mogą być objęte jedynie mieszanki zbożowe i pastewne, w skład których wchodzą nasiona posiadające kategorię elitarny lub kwalifikowany,
obowiązuje NOWY WZÓR WNIOSKU o przyznanie dopłaty.

Szczegółowe informacje dotyczące uzyskania dopłaty znajdują się na stronie internetowej Agencji Rynku Rolnego http://www.arr.gov.pl/wsparcie-rynkowe/material-siewny w „Warunkach uzyskania dopłaty z tytułu zużytego do siewu lub sadzenia materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany w ramach pomocy de minimis w rolnictwie” oraz w OT ARR we Wrocławiu pod nr tel. 71 33 50 151.

Formularz wniosku o przyznanie dopłaty z tytułu zużytego do siewu lub sadzenia materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany mającej charakter pomocy de minimis w rolnictwie jest dostępny:
·         na stronie internetowej Agencji Rynku Rolnego http://www.arr.gov.pl/data/01593/deminimis2016/zal1_zal2_dms_2016.pdf,
·         w siedzibie OT ARR we Wrocławiu przy ul. Powstańców Śląskich 28/30,  53 – 333 Wrocław,
·         na stronie internetowej ARR z e-wnioskami https://e-wnioski.arr.gov.pl/repository.html?id=10002 (z chwilą udostępnienia e-wniosku DMS).

Print Friendly, PDF & Email
Skip to content