Mietków
Gmina na fali
Mietków
Gmina na fali
Mietków
Gmina na fali
Mietków
Gmina na fali
Mietków
Gmina na fali
Mietków
Gmina na fali
Previous slide
Next slide

Mietków - Gmina na Fali

DZIEŃ PRACOWNIKA SOCJALNEGO W MIETKOWIE

Dzień Pracownika Socjalnego (21.11) jest świętem wszystkich pracowników służb społecznych, a w szczególności pracowników socjalnych. Z tej okazji Wójt Gminy Mietków Adam Kozarowicz oraz pracownicy Urzędu Gminy w Mietkowie złożyli koleżankom z Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mietkowie podziękowania oraz najlepsze życzenia zdrowia, wytrwałości, satysfakcji i siły. „Codziennie mierzymy się z ludzką bezradnością, niesprawiedliwością i  prawdziwymi dramatami. Pomagamy w pokonywaniu trudności słabszym, schorowanym, ubogim, krzywdzonym. Staramy się sprawić, by wiele osób z nadzieją spojrzało w przyszłość. Mamy duże poczucie odpowiedzialności, wynikające z wykonywanych zadań. Staje się ono jeszcze większe, gdy sytuacje dotyczą dzieci, których zabezpieczenie wymaga błyskawicznej reakcji. Najmłodsi są najbardziej bezbronni spośród naszych podopiecznych, dlatego ich dobro i potrzeby są realizowane w pierwszej kolejności” – powiedziała Kierownik mietkowskiego GOPS Małgorzata Orman, dziękując za życzenia oraz ciężką pracę swoim pracownicom.


Praca socjalna jest specyficzną działalnością zawodową, mającą na celu lepszą adaptację wzajemną osób, rodzin, grup i środowiska społecznego, w jakim żyją. I chociaż pozytywne efekty pracy bywają mobilizujące, na co dzień jest to żmudna i niedoceniana działalność gminy. Zwłaszcza w sytuacji ograniczonych zasobów finansowych, zmieniającej się polityki socjalnej czy presji środowiska. Praca bardzo często oparta jest na rozbudowanej biurokracji, która wynika wprost z obowiązujących w Polsce przepisów. Zdarza się też, że pracownicy spotykają się z wrogością czy nawet agresją interesantów. Tymczasem nikt nie ma wątpliwości, że pomoc społeczna jest potrzebna.
W Gminie Mietków liczącej 3 769 mieszkańców (I kw. 2017 r.) bardzo zróżnicowanym wsparciem objętych było:
– zasiłkami celowymi ok. 80 rodzin,
– świadczeniami rodzinnymi ok. 300 osób,
– świadczeniami wychowawczymi (500+) ok. 430 dzieci,
Stypendiami szkolnymi 47 uczniów, a dożywianiem 43 uczniów. Z pomocy społecznej korzysta ok. 100 rodzin zamieszkujących obszar gminy, z tym, że pomoc nie zawsze ma wymiar finansowy. Poza zasiłkami najbiedniejsi i najmniej zaradni dostają opał, odzież, żywność. Praca socjalna obejmuje 63 rodziny i polega na prowadzeniu spraw podopiecznych – urzędowych, zdrowotnych, psychologicznych czy prawnych. Pomoc w rodzinie to także postępowania w obszarze tzw. „niebieskiej karty” – wspólne działania GOPS, Policji oraz Prokuratury. To przypadki dotyczące przemocy w rodzinie, gdzie często poszkodowanymi są dzieci, kobiety czy osoby starsze. Profilaktyka uzależnień, opieka nad bezdomnymi, wspieranie rodzin zastępczych, umieszczanie osób samotnych i schorowanych w domach pomocy to także misja Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mietkowie.
W sumie pomoc społeczna w Gminie Mietków obejmuje rocznie działania na kwotę ponad 2,8 mln. zł.

Więcej informacji na temat działalności GOPS w Mietkowie można uzyskać: tel.71/31- 68-399, faks 71/31-68-399, www.mietkow.naszops.pl. Ośrodek czynny codziennie w dni robocze w godzinach od 7.15 do 15.15.

A.W.

Print Friendly, PDF & Email
Skip to content