Mietków
Gmina na fali
Mietków
Gmina na fali
Mietków
Gmina na fali
Mietków
Gmina na fali
Mietków
Gmina na fali
Mietków
Gmina na fali
Previous slide
Next slide

Mietków - Gmina na Fali

Edukacyjne zasoby i materiały dostępne w j. ukraińskim – wsparcie dla ukraińskich uczniów

Informacja przekazana przez Zespół Zarządzania Kryzysowego Starostwa Powiatowego we Wrocławiu

Polska Ukraina

Ukraińscy uczniowie i uczennice w Polsce oraz ich nauczyciele mogą już korzystać z coraz liczniejszych materiałów dostępnych on-line do samodzielnej nauki przedmiotów oraz nauki języka polskiego.

Zebrane zasoby edukacyjne dostępne są w języku ukraińskim: 

  • Ministerstwo Edukacji i Nauki Ukrainy (Міністерство освіти і науки України) na swoich stronach www udostępniło link do platformy: „All-Ukrainian School Online” – Ogólnoukraińskiej szkoły internetowej. Platforma służy do nauczania na odległość i blended learning uczniów klas 5-11 oraz zawiera wsparcie metodyczne dla nauczycieli.

 Platforma zawiera lekcje ze wszystkich przedmiotów szkolnych dla uczniów klas 5-11. Platforma zawiera samouczki wideo, testy i materiały do samodzielnej pracy w 18 kierunkach: literatura ukraińska, język ukraiński, biologia, biologia i ekologia, geografia, historia świata, historia Ukrainy, matematyka, algebra, algebra i początki analizy, geometria, sztuka, podstawy prawa, nauki przyrodnicze, fizyka, chemia, język angielski i literatura obca.

Wszystkie treści edukacyjne odpowiadają aktualnym państwowym programom edukacyjnym, a ich jakość jest testowana przez Ukraiński Instytut Rozwoju Edukacji.

link do platformy:

  • Kujawsko-Pomorska Szkoła Internetowa – projekt Samorządu Województwa Kujawsko – Pomorskiego. Zespół nauczycieli stanowią głównie pedagodzy z Ukrainy. Docelowo planowane są lekcje ze wszystkich przedmiotów po ukraińsku oraz nauka języka polskiego oraz zajęcia psychologiczne. Pierwsze lekcje w języku ukraińskim są dla uczniów szkoły podstawowej, z podziałem na nauczanie początkowe i starsze klasy. W późniejszym czasie planuje się również uruchomić zajęcia dla uczniów szkoły średniej.

Lekcje są dostępne na platformie Edupolis:

Stan na dzień: 15.03.2022 r.

 

 

Edukacyjne zasoby i materiały dostępne w j. ukraińskim – wsparcie dla ukraińskich uczniów // Навчальні засоби та матеріали доступні українською мовою – допомога для українських учнів

 

 

Українські школярі в Польщі та їх вчителі можуть вже зараз користуватися з все більшої кількості матеріалів доступних онлайн для самостійного вивчення предметів та польської мови.

Зібрані навчальні засоби є доступними українською мовою:

1) Міністерство освіти і науки України на своїх сторінках www надало доступ до платформи: „All-Ukrainian School Online” – Загальноукраїнської онлайн школи. Платформа служить виключно до навчання на відстані та змішаного навчання учнів 5-11 класу та містить методичну допомогу для вчителів.

Платформа містить лекції зі всіх шкільних предметів для учнів 5-11 класу. Платформа містить відео, тести та матеріали для самостійного навчання з 18 предметів: українська література, українська мова, біологія, біологія та екологія, географія, всесвітня історія, історія України, математика, алгебра і початки аналізу, геометрія, мистецтво, правознавство, природничі науки, фізика, хімія, англійська мова та зарубіжна література.

Зміст усіх навчальних матеріалів відповідає актуальним державним навчальним програмам, а їх якість є протестована Українським Інститутом Розвитку Освіти.

Посилання до платформи:

2) Окрім того, Міністерство освіти і науки України, разом з Google Ukraine створило загальноукраїнський он-лайн розклад уроків:

3) Kujawsko-Pomorska Szkoła Internetowa – проект Samorządu Województwa Kujawsko – Pomorskiego. До вчительського складу входять в основному викладачі з України. Планується проводження навчання зі всіх предметів українською мовою, навчання польської мови та психологічні заняття. Перші уроки українською мовою є для учнів базової загальної середньої освіти (1-8 клас), з поділом на початкові і старші класи. Пізніше планується також розпочати заняття для учнів старшої школи.

Уроки є доступними на платформі Edupolis:

4) Громадські ініціативи нa You Tube i Facebooku – дистанційні уроки українською, наука польської мови нп.:

  

Станом на день: 15.03.2022 r.

Print Friendly, PDF & Email
Skip to content