Mietków
Gmina na fali
Mietków
Gmina na fali
Mietków
Gmina na fali
Mietków
Gmina na fali
Mietków
Gmina na fali
Mietków
Gmina na fali
Previous slide
Next slide

Mietków - Gmina na Fali

Forum Kobiet aktywnych

   W przeddzień Dnia Kobiet sześć wyróżnionych mieszkanek gminy Mietków uczestniczyło w III Forum  Kobiet Przedsiębiorczych Powiatu Wrocławskiego, organizowanego przez starostę Romana Potockiego. W tym roku forum odbyło się w  Zamku Topacz.

   Naszą gminę reprezentowały panie: od lewej: Alicja Adamczak, kustosz oraz główna księgowa w Gminnej Bibliotece Publicznej w Mietkowie. Autorka oraz koordynatorka wielu projektów unijnych oraz ministerialnych ( integracyjnych, edukacyjnych, ekologicznych) zarówno dla starszych i jak i młodszych mieszkańców gminy Mietków. W 2018 aż 7 jej projektów, w tym strategiczny dla Gminy Mietków: Budowy Nowej Siedziby GBP, (na który otrzymała blisko: 1 500 000,00 zł) uzyskało akceptację. Aktywnie współpracuje z Przedszkolem oraz Klubem Seniora 50+ . Popularyzuje czytelnictwo, angażuje się w życie społeczno-kulturalne na rzecz mieszkańców swojej wsi, od lat pomaga w organizacji Dnia Dziecka, jest współzałożycielką Koła Gospodyń Wiejskich w Maniowie Małym. Zawsze uśmiechnięta i życzliwa.

   Anna Górniak jest osobą aktywną i zawsze służy dobrą radą i pomocą. Pracuje w Gminnym Ośrodku Kultury w Mietkowie na stanowisku instruktora d/s programowych. Z wykształcenia kulturoznawca. Doskonale zorientowana w organizowaniu i prowadzeniu imprez kulturalno-oświatowych. Posiada duże doświadczenie w pozyskiwaniu środków unijnych zarówno na projekty inwestycyjne jak i kulturalne. Jej działalność społeczna wybiega poza teren naszej gminy. W latach 2006 – 2010 była radną Gminy Mietków. Od 2000 r. aktywnie współpracuje z LGD Stowarzyszenie Ślężanie.

   Helena Artymowicz, od dwóch kadencji Przewodnicząca Rady Gminy Mietków, wcześniej przez wiele lat sprawowała funkcję radnej gminy Mietków oraz Przewodniczącej Komisji Oświaty. Bardzo zaangażowana w sprawy wsi Milin, mieszkańcy zawsze mogą liczyć na jej radę i pomoc w trudnych sytuacjach. Jej kariera zawodowa związana jest ze SP Mietków, gdzie przez ponad 30 lat była dyplomowaną nauczycielką języka polskiego. Aktywna działaczka w Parafialnym Zespole Caritas, Radzie Programowej LGD „Ślężanie”, inicjatorka wielu lokalnych przedsięwzięć. Osoba otwarta, pracowita i rzetelna.

   Elżbieta Modrzejewska, radna gminy Mietków, Przewodnicząca Komisji Kultury. Od 12 lat jest Prezesem Parafialnego Zespołu Caritas w Maniowie Wielkim, dzięki czemu mieszkańcy parafii mogą uzyskać pomoc w trudnej sytuacji życiowej. Zaangażowana w sprawy społeczności Maniowa, ściśle współpracuje z sołtysem na rzecz poprawy życia mieszkańców. Pomysłodawczyni oraz koordynatorka imprez kulturalnych w gminie Mietków. Szczera, otwarta na nowe pomysły, dyspozycyjna.

  Jolanta Borecka, sołtys wsi Mietków, już piątą kadencję, osoba dbająca o swoją wieś i jej mieszkańców. Wspaniały samorządowiec, organizatorka festynów, imprez plenerowych oraz okolicznościowych. Aktywistka, zawsze pogodna i chętna do pracy. Jest wzorem do naśladowania, jej głównym motywem jest chęć pomagania. Wyróżniona nagrodą Wojewody Dolnośląskiego „Sołtys Roku 2018”.

   Kamila Czmiel, Prezes Stowarzyszenia „Klub Seniora 50+” w Mietkowie. Osoba działająca na rzecz osób starszych, jej priorytetem jest wzmacnianie ich aktywności ruchowej oraz intelektualnej. Przez swoje działania stara się rozwijać a także odkrywać pasje osób w wieku starszym. Dzięki jej zaangażowaniu seniorzy uczestniczą w wielu wycieczkach krajoznawczych, wyjazdach do kina, teatru, ciekawych warsztatach. A organizowane przez nią spotkania integracyjne pozwalają na zaprezentowanie seniorom własnych zdolności oraz wymianę doświadczeń i zainteresowań. Zawsze dyspozycyjna, pogodna, otwarta na pomysły, uśmiechnięta.

To niewątpliwe wyróżnienie dla naszych mieszkanek oraz zachęta do dalszej pracy na rzecz gminy i społeczności lokalnej.

G.M.

Print Friendly, PDF & Email
Skip to content