Mietków
Gmina na fali
Mietków
Gmina na fali
Mietków
Gmina na fali
Mietków
Gmina na fali
Mietków
Gmina na fali
Mietków
Gmina na fali
Previous slide
Next slide

Mietków - Gmina na Fali

GŁÓWNY INSPEKTORAT WETERYNARII – informacja dla hodowców drobiu w związku z H5N8

„Główny Lekarz Weterynarii informuje o występowaniu wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI), podtypu H5N8. Choroba wystąpiła dotychczas u ptaków dzikich lub/i u drobiu w Polsce, Chorwacji, Szwajcarii, Danii, Holandii, Austrii, Bułgarii, w Niemczech oraz na Węgrzech. Wobec powyższego hodowcy drobiu powinni zachowywać szczególną ostrożność i stosować odpowiednie środki bioasekuracji minimalizujące ryzyko przeniesienia wirusa grypy ptaków do gospodarstwa, w szczególności:
1. Wstrzymać się od wypuszczania ptaków na wybieg i pozostawić je w budynkach, w których są utrzymywane;
2. Zabezpieczyć paszę przed dostępem zwierząt dzikich;
3. Nie karmić drobiu na zewnątrz budynków, w których drób jest utrzymywany;
4. Stosować w gospodarstwie odzież i obuwie ochronne oraz po każdym kontakcie z drobiem lub dzikimi ptakami umyć ręce wodą z mydłem;
5. Stosować maty dezynfekcyjne w wejściach i wyjściach z budynków, w których utrzymywany jest drób.”

20 grudnia Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi wydał rozporządzenie w sprawie zarządzenia środków związanych z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków, w którym określono zakazy i nakazy obowiązujące na całym terytorium RP w związku z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków. Zakazane jest m. in. organizowanie targów, wystaw, pokazów lub konkursów z udziałem drobiu i wskazanych gatunków ptactwa (m. in. gołębie, strusie, bażanty), przechowywanie i prezentacja drobiu oraz wskazanych gatunków ptactwa w celu sprzedaży i oferowania do sprzedaży na targowiskach, pojenie drobiu oraz ptaków utrzymywanych przez człowieka wodą, do której dostęp mają dzikie ptaki.

Print Friendly, PDF & Email
Skip to content