Mietków
Gmina na fali
Mietków
Gmina na fali
Mietków
Gmina na fali
Mietków
Gmina na fali
Mietków
Gmina na fali
Mietków
Gmina na fali
Previous slide
Next slide

Mietków - Gmina na Fali

„HOBBY – MOJA PASJA”

Informacja przekazana przez Wojewódzki Dom Kultury im Józefa Piłsudskiego w Kielcach

Wojewódzki Dom Kultury im. Józefa Piłsudskiego w Kielcach zaprasza do udziału w akcji : „Hobby – moja pasja”.

     Założeniem tego przedsięwzięcia jest ukazanie swoich zainteresowań i związanych z nimi emocji, znaczenia oraz wartości zbiorów i przedmiotów – dla szerszego grona osób. Zbierać można przedmioty o  przeróżnej tematyce, mających znaczenie naukowe, historyczne, czy sentymentalne. Właśnie takiej różnorodności od Państwa oczekujemy, bo czasem mała rzecz dla jednej osoby – dla innej jest źródłem wielkiej radości. Jeśli masz jakieś interesujące zajęcie, pasję, hobby, zbierasz i kolekcjonujesz: znaczki, naklejki, figurki lub inne przedmioty i chcesz podzielić się z nami swoimi unikatami – napisz do nas. Prześlij zdjęcia oraz opis swoich zbiorów lub ulubionego przedmiotu wraz z podpisem autora. Zapraszamy do udziału wszystkie osoby bez względu na wiek (zarówno dzieci jak i dorosłych). Przekazujcie nam swoje emocje, kolekcje i fascynacje, a my zamieścimy je na naszych stronach (Wojewódzkiego Domu Kultury i Platformy Informacji Kulturalnej).

      Wszelkie informacje dotyczące akcji można uzyskać w  Dziale Animacji i Edukacji Kulturalnej Wojewódzkiego Domu Kultury pod numerem telefonu: 41 36 55 142. Informacje należy przesyłać na adres: artystyczny@wdk-kielce.pl

 

Załącznik nr 1

………………………………

                                                                                                (miejsce, data)

Oświadczenie opiekuna prawnego o wyrażeniu zgody na udział
w internetowej akcji „Hobby – moja pasja”

Ja………….………….…………………………………………będący/a  prawnym  opiekunem ………………………………………………………………..

Oświadczam, że wyrażam zgodę na udział podopiecznego w Internetowej Akcji „Hobby – moja pasja”, organizowanej przez Wojewódzki Dom Kultury im. J. Piłsudskiego w Kielcach, i akceptuję wszystkie jej postanowienia. Zgłaszając swój udział uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie przez organizatorów swoich danych osobowych (Ustawa o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r. Dz.U 2018, poz.1000) Dane osobowe uczestników posłużą do komunikacji z uczestnikami, oraz będą wykorzystywane do publikacji w mediach internetowych Wojewódzkiego Domu Kultury im. J. Piłsudskiego w Kielcach.

 

                                                                                                            ………………………………………….

                                                                                                          Data i  podpis opiekuna

  

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) z dn. 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (RODO) informujemy, że Administratorem danych osobowych jest Wojewódzki Dom Kultury im. J. Piłsudskiego w Kielcach, ul. Ściegiennego 2, 25-033 Kielce, tel. 41 365 51 00, adres e-mail: wdk@wdk-kielce.pl reprezentowany przez Dyrektora, klauzula informacyjna dostępna jest pod adresem  http://www.wdk.kielce.pl  w zakładce Klauzula informacyjna WDK.

 

 

 

 

Urząd Gminy nie ponosi odpowiedzialności za treść powyższego komunikatu

Print Friendly, PDF & Email
Skip to content