Mietków
Gmina na fali
Mietków
Gmina na fali
Mietków
Gmina na fali
Mietków
Gmina na fali
Mietków
Gmina na fali
Mietków
Gmina na fali
Previous slide
Next slide

Mietków - Gmina na Fali

Informacja dla maturzystów w związku z trwającą kwalifikacją wojskową

Komunikat przekazany przez Wojskowe Centrum Rekrutacji

MATURZYSTO, MATURZYSTKO!
Jeśli otrzymałeś/aś wezwanie na kwalifikację wojskową, a jej termin pokrywa się z Twoim egzaminem maturalnym, pamiętaj, żeby powiadomić o tym fakcie nadawcę swojego wezwania. Zostanie Ci wyznaczony inny, dogodny do Twoich planów termin.
A tak mówi o tym rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 27 lutego 2023 w sprawie kwalifikacji wojskowej (Dz. U. poz. 440):
§ 6. Jeżeli osoba wezwana do kwalifikacji wojskowej nie może z ważnych przyczyn stawić się w określonym terminie
i zawiadomi o tym wójta (burmistrza, prezydenta miasta) do dnia, w którym była obowiązana stawić się do kwalifikacji
wojskowej, oraz przedstawi dokument potwierdzający przyczyny niestawienia się, wójt (burmistrz, prezydent miasta) wyznacza tej osobie inny niż określony w wezwaniu termin stawienia się do kwalifikacji wojskowej.
Urząd Gminy Mietków nie jest autorem powyższego komunikatu i nie ponosi odpowiedzialności za jego treść.
Print Friendly, PDF & Email
Skip to content