Mietków
Gmina na fali
Mietków
Gmina na fali
Mietków
Gmina na fali
Mietków
Gmina na fali
Mietków
Gmina na fali
Mietków
Gmina na fali
Previous slide
Next slide

Mietków - Gmina na Fali

Informacja dotycząca przyznania dodatku węglowego

Informacja przekazana przez GOPS w Mietkowie

dodatek węglowy 3000 zł. obraz

 

UWAGA:

Osoby składające wniosek o dodatek węglowy elektronicznie, zobowiązane są do podpisania podpisem zaufanym bądź kwalifikowanym podpisem elektronicznym zarówno pisma przewodniego, jak i załączonego wniosku.

Wysyłając wniosek poprzez platformę ePUAP – jeśli do pisma ogólnego dodajemy załącznik tj. uzupełniony formularz wniosku to przed dodaniem, musi on zostać osobno podpisany podpisem zaufanym lub kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Wnioski dołączone bez wymaganego podpisu traktowane są jako niekompletne i wymagają uzupełnienia.

Ponadto zwracamy uwagę na konieczność prawidłowego oznaczenia we wniosku organu, do którego jest składany wniosek tj. Wójt Gminy Mietków (nie Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej ani Urząd Gminy).

 

Ponadto informacja o przyznaniu dodatku węglowego zostanie przekazana na wskazany we wniosku o wypłatę dodatku węglowego adres poczty elektronicznej. Wnioskodawcy, którzy nie wskazali we wniosku adresu poczty elektronicznej, informację o przyznaniu dodatku węglowego mogą odebrać osobiście w siedzibie GOPS w terminie 30 dni od dnia złożenia wniosku.

 

Print Friendly, PDF & Email
Skip to content