Mietków
Gmina na fali
Mietków
Gmina na fali
Mietków
Gmina na fali
Mietków
Gmina na fali
Mietków
Gmina na fali
Mietków
Gmina na fali
Poprzedni
Następny

Mietków - Gmina na Fali

Informacja dotycząca rozbudowy/budowy autostrady A4

W dniu 10 marca 2020 r. w Starostwie Powiatowym we Wrocławiu odbyło się spotkanie informacyjne poświęcone prezentacji Studium Korytarzowego rozbudowy/budowy autostrady A4 na odcinku Wrocław – Krzyżowa zorganizowane przez wykonawcę dokumentacji projektowej WYG International Sp. z o.o. oraz   inwestora Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad Oddział we Wrocławiu. Na spotkaniu zaprezentowane zostały  warianty rozbudowy/budowy autostrady A4 na odcinku Wrocław – Krzyżowa oraz projektowane przebiegi drogi ekspresowej S5 na odcinku Sobótka (S8) – Bolków (S3).

Szczegółowe informacje dotyczące wstępnych korytarzy planowanej autostrady A4 oraz drogi ekspresowej S5  są dostępne na stronie http://www.a4sk.pl/schematy/

Rozbudowa autostrady jest potrzebna, jednak proponowane warianty rozbudowy w sposób istotny wpłyną na naszą gminę.

Zapraszam mieszkańców Gminy Mietków do zgłoszenia merytorycznych opinii dla planowanych wariantów trasy oraz przesyłanie wypełnionej i podpisanej ankiety do wykonawcy dokumentacji projektowej:  WYG International Sp. z o.o. ul. Bitwy Warszawskiej 1920 nr 7, 02-366 Warszawa w terminie do dnia 16 marca 2020 r.

Stanowisko Gminy odnośnie zaproponowanego przebiegu korytarzy zostanie przedstawione w dniu jutrzejszym, tj. 12.03.2020 r.

 

Print Friendly, PDF & Email
Skip to content