Mietków
Gmina na fali
Mietków
Gmina na fali
Mietków
Gmina na fali
Mietków
Gmina na fali
Mietków
Gmina na fali
Mietków
Gmina na fali
Previous slide
Next slide

Mietków - Gmina na Fali

Informacja na temat organizacji regat na Zalewie Mietkowskim w dniach 19-20 czerwca 2021 r.

Informacja przekazana przez Zarząd UKS Żeglarz Wrocław

VI Regaty o Puchar Polski Południowo-Zachodniej Puchar Starosty Powiatu Wrocławskiego

w klasach: Optimist A i B, Laser 4.7, Laser Radial, Cadet, 470 Masters,

1. MIEJSCE I TERMIN REGAT
Regaty odbędą się na Zalewie Mietkowskim
Regaty rozegrane zostaną w dniach 19-20 czerwca 2021 r.
Planowany start do I wyścigu w dniu 19 czerwca 2021r. o godz. 11.00.
Starty do kolejnych wyścigów zgodnie z komunikatem Sędziego Głównego. W ostatnim dniu regat żaden sygnał ostrzeżenia nie zostanie podany później niż o godz. 13 30.

Bazą regat i miejscem trzymania sprzętu oraz slipowania będzie Ośrodek Sportów Wodnych i Rekreacji w Borzygniewie, ulica Sportowa 4.

2. ORGANIZATOR
Uczniowski Klub Sportowy ŻEGLARZ ; ul. Osobowicka 70; 51-008 Wrocław
Paweł Gabryszewski, tel. 607 362 862, info@uks-zeglarz.pl

3. BIURO REGAT
Biuro regat mieścić się będzie na przystani Ośrodku Sportów Wodnych i Rekreacji Powiatu Wrocławskiego w Borzygniewie przy ulicy Sportowej 4.
Instrukcja żeglugi będzie dostępna w biurze regat.

4. PROGRAM REGAT
19.06.2021 – sobota
8:00 – 9:30 – przyjazd ekip
9:45 – uroczyste otwarcie regat na terenie przystani
10:55 – sygnał ostrzeżenia do pierwszego wyścigu dnia

20.06.2021 – niedziela
9:55 – sygnał ostrzeżenia do pierwszego wyścigu dnia
16.00 – uroczyste zakończenie regat

5. STARTUJĄCE KLASY
Regaty zostaną rozegrane w następujących klasach łodzi:
• Optimist gr. A , B
• Laser 4,7
• Laser Radial
• Cadet
• 470 Masters

6. PRZEPISY i FORMAT REGAT
• Regaty rozegrane zostaną zgodnie z Przepisami Regatowymi Żeglarstwa ISAF, przepisami klasowymi, niniejszym zawiadomieniem, Instrukcją Żeglugi i oficjalnymi komunikatami Komisji Sędziowskiej. W przypadku rozbieżności pomiędzy Instrukcją Żeglugi a niniejszym zawiadomieniem, Instrukcja Żeglugi będzie nadrzędna. Instrukcja żeglugi wywieszona będzie w dniu przyjmowania zgłoszeń w biurze regat
• Stosowane będą systemy punktacji określone w Przepisach Regatowych Żeglarstwa ISAF edycji 2021 – 2024
• Przewiduje się rozegranie 9 wyścigów – 5 w sobotę i 4 w niedzielę.
• Regaty będą ważne przy rozegraniu minimum 1 wyścigu
• Po rozegraniu 3 wyścigów jeden najgorszy rezultat zostanie odrzucony.
• Aby regaty w danej klasie były uznane za ważne musi wystartować minimum 4 jachty w klasie.
• Zawodnicy startujący na łódkach Optimist bez certyfikatu powinni się zapisać do klasy Optimist UKS.
• Regaty będą przeprowadzane zgodnie z Regulaminem PSKO i PSKL.

7. ZGŁOSZENIA
Zgłoszeń dokonać można wyłącznie drogą internetową na platformie psko.pl do dnia 16.06.2021.
Nie ma możliwości zgłoszenia do regat po 16.06.2021r. Zgłoszenia drogą internetową są zgłoszeniami finalnymi. Nie ma możliwości zgłoszenia się w biurze regat.
Zgłaszając się w systemie zawodnik/trener deklaruje prawdziwość wpisanych danych.
Obowiązuje posiadanie następujących dokumentów:
• aktualne badanie lekarza sportowego;
• licencja sportowa
• ubezpieczenie OC zgodne z wytycznymi PZŻ
• licencja PZŻ na reklamowanie indywidualne (jeśli dotyczy).
• potwierdzenie wpłaty wpisowego.

Wszystkie motorówki trenerów i obserwatorów uczestniczących w regatach wymagają akredytacji organizatora regat podczas procedury zgłoszeniowej.

8. WPISOWE
Wpisowe do regat wynosi odpowiednio
• OPP gr A i B 60pln
• LASER 4.7 60pln
• LASER RADIAL 60pln
• CADET 120pln/jacht
• 470 120pln/jacht
Wszystkie przelewy za wpisowe muszą wpłynąć na konto organizatora najdalej w dniu 16.06.2021.
W przypadku niedotrzymania terminu kwota wpisowego będzie wyższa od normalnej o 50%.
Przelewy należy kierować na konto nr: 70 1540 1030 2001 7762 9865 0001 z dopiskiem „regaty PPPZ 2021”

9. NAGRODY
Zdobywcy miejsc: I-III otrzymają pamiątkowe puchary i dyplomy.

10. ZAKWATEROWANIE I WYŻYWIENIE W CZASIE REGAT
Organizator nie zapewnia noclegów; planowane są dwa jednodaniowe posiłki regeneracyjne (w sobotę i niedzielę) dla zawodników i trenerów.

11.PRAWA DO WIZERUNKU
Zgłaszając się do regat zawodnik wyraża zgodę na bezpłatne wykorzystanie swego wizerunku przez organizatorów i sponsorów podczas zdjęć, filmów i innych reprodukcji w czasie trwania regat.

12. ZASTRZEŻENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI
Wszyscy uczestnicy biorą udział w regatach na własną odpowiedzialność. Żadna z czynności wykonana lub niewykonana przez organizatorów nie zwalnia uczestników regat od ponoszenia odpowiedzialności za jakąkolwiek szkodę spowodowaną przez zawodnika lub jego jacht, wynikającą z udziału w regatach.

13. INFORMACJE DODATKOWE
1. Trasa regat zostanie podana w instrukcji żeglugi.
2. Zawodnicy ponoszą pełną odpowiedzialność za ewentualne szkody jakie wynikną w trakcie regat z ich winy. Obowiązkowe jest posiadanie ubezpieczenie OC.
3. Jachty startujące w regatach muszą posiadać widoczne oznakowanie identyfikacyjne w postaci numeru umieszczonych na żaglu lub nazwy na burtach jachtu.
4. Zawodnik zgłaszając się do regat wyraża zgodę na gromadzenie, przetwarzanie i wykorzystywanie danych osobowych w zakresie realizacji zadania publicznego.
5. Organizator zastrzega sobie możliwość umieszczenia reklamy sponsora na burtach jachtów startujących w regatach.
6. Regaty zrealizowane przy wsparciu finansowym Starosty Powiatu Wrocławskiego.

Więcej tutaj

 

Urząd Gminy nie ponosi odpowiedzialności za treść powyższego komunikatu

Print Friendly, PDF & Email
Skip to content