Mietków
Gmina na fali
Mietków
Gmina na fali
Mietków
Gmina na fali
Mietków
Gmina na fali
Mietków
Gmina na fali
Mietków
Gmina na fali
Previous slide
Next slide

Mietków - Gmina na Fali

Informacja o programie bezpłatnej teleopieki dla seniorów z Gminy Mietków

 Rosnąca liczba osób w wieku 65 lat i więcej powoduje, że władze lokalne coraz częściej podejmują nowe przedsięwzięcia skierowane do tej właśnie grupy wiekowej. Zwłaszcza w małych miejscowościach, gdzie jest znacznie mniejsza dostępność do usług medycznych i społecznych, niezbędne staje się wykorzystywanie rozwijających się nowoczesnych technologii w tym obszarze.
 Gmina Mietków przystąpiła do programu „Korpus Wsparcia Seniorów”, w ramach którego zakupione i rozdystrybuowane zostaną wśród mieszkańców Gminy Mietków po 65 roku życia „opaski bezpieczeństwa” zapewniające „opiekę na odległość”.
Gwarantuje ona szeroko pojęty system bieżącego monitorowania stanu seniora w miejscu jego zamieszkania oraz pozwala na natychmiastową reakcję w sytuacji zagrożenia zdrowia lub życia seniora – zarówno spowodowanego problemami w zachowaniu funkcji życiowych, jak również w sytuacji wystąpienia incydentów w miejscu zamieszkania.
Obsługa systemu prowadzona jest przez pracujące 24 h na dobę centrum monitoringu, nadzorujące, rejestrujące i przyjmujące zgłoszenia alarmowe przesyłane z opasek bezpieczeństwa, a także podejmujące adekwatne do konkretnego zgłoszenia czynności.
Osoby zainteresowane zapraszamy do kontaktu z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Mietkowie, ul. Kolejowa 35 Mietków, pok. Nr 12 lub 22, tel. 71 360 49 18.
Print Friendly, PDF & Email
Skip to content